arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två postdoktortjänster i modellering av samspel mellan växt och miljö

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 augusti

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Institutionen för växtproduktionsekologi
 

Samhället behöver säkerställa ökad livsmedelssäkerhet och ett ökat biomassauttag från brukade ekosystem, samtidigt måste de negativa miljö- och klimateffekter minska. I utvecklingen av brukade ekosystem som är hållbara på sikt och robusta mot klimatförändringar måste hänsyn tas till olika miljö- och teknikbegränsningar samt eventuella dilemman som kan uppstå när kontrasterande behov ska uppfyllas. Matematiska modeller baserade på ekologiska och fysiologiska mekanismer är kraftfulla verktyg för att undersöka hur framtida klimatförhållanden kan påverka jord- och skogsbruksekosystem. Med hjälp av lämpliga data, som till stor del redan finns tillgängligt, kan dessa modeller ge insikter om utveckling av anpassningsstrategier för klimatförändringar.

Tjänst 1 kopplas till projektet ”Undersökning av möjligheterna för fleråriga grödor för en hållbar livsmedelsproduktion”. 

Tjänst 2 kopplas till projektet “Innovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsbruket i framtida klimat”. 

Arbetsuppgifter:

Postdoktorerna bör vara intresserade av att utveckla, utvärdera och tillämpa processbaserade modeller och stokastiska metoder för bedömning av samspelen mellan växter och miljö i brukade ekosystem. Det finns viss flexibilitet i forskningsuppgifterna och metodvalen, men arbeten kommer att omfatta utveckling av nya processbaserade matematiska modeller, användning av befintliga modeller, och analyser av ekofysiologiska, miljö- och klimatdata. Postdoktorerna förväntas delta aktivt i utvecklingen av projekten samt att skriva och publicera vetenskapligt i samarbete med den övriga forskargruppen. Postdoktorerna kommer att ansluta till världsledande internationella forskargrupper som arbetar med växter och skog i olika perspektiv, och med en omfattande empirisk och teoretisk expertis (https://giuliavico.wordpress.com, https://landinstitute.org/about-us/staff/tim-crews/, https://geog.ku.edu/nathaniel-brunsell, https://www.luke.fi/en/personnel/samuli-launiainen/). 

Kvalifikationer:

Vi söker motiverade kandidater som aktivt driver en akademisk karriär, med ett stort intresse för utveckling och användning av matematiska modeller som beskriver samspel mellan växt och miljö. De sökandena ska ha en doktorsexamen i någon kvantitativ disciplin, som kan vara hydrologi, geo- och miljövetenskaper, ekologi, växtbiologi, agronomi, matematik, fysik, eller andra närliggande ämnen som arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Tidigare erfarenhet av modellutveckling (förutom modellanvändning) krävs. Sökandena ska ha en dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt att skapa och publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Sökandena bör ha dokumenterad forskningserfarenhet och intresse för modeller som länkar växter, ekosystem och miljöförhållanden; samt starka färdigheter i databehandling och kodning (i MatLab, R, Python, C, Mathematica eller annat programmeringsspråk för dataanalys och modellering). 

Placering:

Uppsala.

Tjänsterna är placerade vid Inst. för växtproduktionsekologi, som är en del av Ekologicentrum.

Anställningsform:

Tjänsterna är tidsbegränsade 2 år med möjlighet till förlängning

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-09-26.

Ansökan måste vara skriven på engelska och måste innehålla: i) en beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max 8000 tecken inklusive mellanslag); ii) en meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista; iii) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner; och iv) kopior av relevanta intyg.

https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/

 

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.