arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två postdoktorer inom arktisk mikrobiell ekologi

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Vi söker två postdoktorkandidater inom mikrobiell ekologi vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/), Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen erbjuder en dynamisk och internationell forskningsmiljö bestående av experter som bedriver grundläggande och tillämpad forskning om interaktioner mellan växter och mikrober, mykologi, mikrobiell ekologi och evolution samt biologisk mångfald. Centrala teman är skogs- och växtpatologi, och närings- och kolomsättning i jordbruks- och skogsekosystem. Vi har ett modernt och välutrustat molekylärt och biokemiskt laboratorium. Båda tjänsterna placeras i gruppen Markmikrobiologi, som har fokus på mikroorganismernas roll i kvävets- och kolets kretslopp i marken och deras effekter på ekosystemprocesser.
Tjänsterna är en del av ett stort tvärvetenskapligt projekt finansierat av Wallenbergstiftelsen som pågår 2021-2026 (https://kaw.wallenberg.org/en/research/winter-studies-arctic-yield-new-insights-greenhouse-gas-emissions). Projektet syftar till att förstå och kvantifiera hur processer under den arktiska vintern kan vara avgörande för återkopplingar från arktisk tundra till det globala klimatet. Kol- och kvävebalanser över året beror på säsongsvariationerna i växt- och mikrob samhällenas aktiviteter och deras inbördes synkronisering. Förändrade vinterförhållanden kan orsaka asynkroner av dessa processer, vilket kan leda till ökade kol- och kväveförluster och positiv klimatåterkoppling. Detta projekt kommer att främja grundläggande kunskaper om synkroner av växt- och mikrobiella aktiviteter under den kalla årstiden. Projektet kommer ytterligare att utvärdera de miljöfaktorer och egenskaper hos växt- och mikrobsamhällen som kan användas för att skala upp och förutsäga asynkroners effekter på tundrans kol- och kvävebalanser över året.

För att göra detta arbetar växt- och mikrobiella ekologer tillsammans med specialister inom uppskalning baserad på drönarteknik och satellitavbildning. Projektet kommer att dra nytta av pågående samarbeten mellan växtekologer (Umeå universitet) och svamp- och mikrobiologer (SLU, Uppsala). Projektet kommer att involvera ett forskarlag med cirka 11 seniora och postdoktorala forskare, 4 doktorander och 2 tekniska medarbetare. Det mesta av det experimentella arbetet kommer utföras vid Abisko Naturvetenskapliga Station i norra Sverige.

Vi rekryterar två postdoktorala kollegor för de aspekter som rör mikrobiell ekologi i projektet. Innehavaren av tjänst 1kommer att fokusera på bakteriers och arkéers ekologi under vintern, särskilt den temporala dynamiken och deras funktionella roller, inklusive funktionella samhällen involverade i kvävets kretslopp. Innehavaren av tjänst 2 kommer att fokusera på svampekologi, särskilt hur olika mykorrhizasamhällen kan spela kontrasterande roller under vintern och över vegetationsmosaiker.

Arbetsuppgifter:

Arbetet innebär att designa, planera och genomföra experimentellt arbete mot projektets mål i samarbete med projektgruppen. Arbetet kommer att kombinera mesokosmexperiment för mekanistiska studier med provtagning längs naturliga vegetationsgradienter i olika spatiala och temporala skalor med syftet att skala upp relevanta mikrobiella funktioner. Det analytiska arbetet innebär kvantifiering och sekvensering av taxonomiska och funktionella markörgener i kombination med bioinformatiska och biostatistiska analyser. Metagenomik och metatranskriptomik kommer också att vara viktiga delar av arbetet. Vi förväntar oss att du deltar i utvecklingen av projektet och planeringen av studierna, utför det praktiska arbetet och analyserna samt skriver vetenskapliga publikationer i samarbete med projektgruppen. Arbetet kräver en del resor och vistelser på Abisko Naturvetenskapliga Station i norra Sverige.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha en doktorsexamen i biologi eller mikrobiologi. Den sökande ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet inom mikrobiell ekologi eller arktisk ekosystemekologi. Kunskap och tidigare erfarenhet av vetenskapligt arbete med markprocesser, isotoptekniker, molekylär samhällsanalys, bioinformatik och biostatistik är starka meriter. Tidigare erfarenhet av fältarbete under arktiska förhållanden och innehav av körkort kommer att räknas som ytterligare meriter. Arbetsspråket är engelska och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Vi söker en mycket motiverad, flexibel, öppen och teamorienterad kandidat som kan bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön, och som har visat god förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. En postdoktortjänst är en meriteringstjänst för yngre forskare, främst avsedd för dig som har doktorerat inom de senaste tre åren.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning 1 år

Omfattning:

100%

Tillträde:

Januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-15.

Bifoga följande dokument: CV inklusive en förteckning över publikationer, examensbevis, en beskrivning av tidigare forskning och aktuella forskningsintressen (max 2 sidor). Ange vilken tjänst du är intresserad av och vilka forskningsområden du vill utveckla vidare inom denna tjänst (max 1 sida). Kontaktinformation (namn, förhållande till kandidat, e-postadress och telefonnummer) för två referenspersoner som är bekanta med ditt tidigare vetenskapliga arbete krävs också.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Mikrobiolog

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat