arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två planhandläggare/samhällsplanerare

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  23 september

Om jobbet

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

ARBETSUPPGIFTER

Om du blir vår nya kollega på enheten Samhällsplanering och kulturmiljö kommer du att arbeta i dialog med länets kommuner, framförallt med rådgivning, granskning och tillsyn i samband med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen och även miljöbalken.

Det tvärsektoriella perspektivet är viktigt och du kommer att samverka med olika sakområden inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter och självständigt handlägga kommuners detalj- och översiktsplaner, leda dialog om, göra sammanvägda bedömningar och fatta beslut gällande olika statliga intressen. Du deltar även med din sakkunskap i andra enheters ärenden om t.ex. gruv- och vindkraftsprövningar, el-koncessioner och markupplåtelser. Tempot är högt, kreativt och positivt, där du utifrån tydliga ramar får ta ett stort eget ansvar! Det sakområde som du kommer att verka inom är Hållbar samhällsplanering och boende.

Vårt geografiska läge med gränser mot andra länder ger specifika förutsättningar. Stora områden rika på natur- och
mineraltillgångar, näringslivets ständiga utveckling och fjorton intressanta kommuner utgör en stimulerande bas för det
arbete som länsstyrelsen bedriver i samhällsplaneringens processer i regionen.

Arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella:

• delta i kommunernas översikts- och detaljplaneprocesser
 • arbeta strategiskt med planeringsunderlag på regional och lokal nivå
 • delta i handläggning av infrastrukturärenden av olika slag
 • verka för samordning av regional utvecklingsplanering och kommunal översiktlig planering
 • delta i handläggning av strandskyddsärenden.
 • delta som samrådspart i andra sakområdens ärenden.
 • planering och genomförande av konferenser, seminarier och kommunala nätverksgrupper

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • akademisk utbildning med inriktning på samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt eller landskapsarkitekt, eller annan för tjänsten relevant utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • goda kunskaper i plan- och bygglagstiftningen samt miljölagstiftningen.
 • god kännedom och förståelse för planprocessen och dess funktion i samhällsbyggnadsdialogen är betydelsefull.
 • god förmåga att kommunicera har god förmåga att kommunicera, vårdat, enkelt och begripligt och göra presentationer både muntligt och skriftligt på svenska.

Det är en fördel om du:

• har några års arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet
 • erfarenhet av arbete med GIS, webb-gis
 • god förmåga att planera och genomföra konferenser, seminarier eller olika nätverksgrupper
 • har tidigare erfarenhet från arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun
 • har körkort
Du har ett professionellt förhållningssätt och har en god förmåga att bygga och underhålla relationer. Med din tidigare erfarenhet är du trygg och stabil, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett självständigt och strukturerat sätt samtidigt som du ha en god samarbetsförmåga. Vidare är du driven, analytisk och har förmågan att se till helheten.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
.

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.