arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två handläggare till Skapande skola

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Kulturrådet är en statlig myndighet som arbetar med att främja utveckling inom kulturområdet. Vi fördelar och följer upp bidrag till konst och kultur inom litteratur, musik, scenkonst, bild och form med målet att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet men också med att främja utvecklingen inom kulturlivet. Våra bidrag kan sökas av grupper, regionala och kommunala organisationer såväl som organisationer inom civilsamhället. Vi bidrar till att olika sorters konst och kultur når ut till hela landet.

Kulturrådets kontor, där 85 anställda arbetar, är beläget i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Våra lokaler är tillgängliga och vi arbetar i ett öppet kontorslandskap. Som arbetsplats präglas Kulturrådet av strävan efter frihet från diskriminering och efter lika möjligheter för alla. Mer information finns på vår webbplats: (http://www.kulturradet.se/">http://www.kulturradet.se/) www.kulturradet.se (http://www.kulturradet.se)

Kulturrådet

söker

Två handläggare till Skapande skola

till enheten för Kultur i skolan och analys.

På enheten arbetar vi med stöd och utveckling av kultur för barn och unga. Här finns Kulturskolecentrum som är ett stöd för landets kulturskolor och statsbidraget Skapande skola. Andra uppgifter som ingår i enhetens ansvarsområden är uppföljning och analys av hela myndighetens verksamhet samt samordning av Kulturrådets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Just nu är vi ca femton medarbetare på enheten.

Statsbidraget Skapande skola ska ge barn och elever i skolan och förskolan en ökad tillgång till eget skapande och till olika uttrycksformer inom konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer. Bidraget ska samtidigt medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolan och förskolan. Bidraget kan sökas av kommuner och andra skol- och förskolehuvudmän.

För närvarande pågår ett förändringsarbete kring bidraget till Skapande skola som du kommer att bli delaktig i. Vi utvecklar formerna för bidraget och vårt arbetssätt genom att utveckla handläggningen av bidraget och styrningen, uppföljningen och kontrollen av bidraget.

Arbetsuppgifter


De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att tillsammans med kollegorna på enheten handlägga bidraget Skapande skola vilket innebär att bereda och bedöma bidragsansökningar, granska redovisningar av bidragens användning och följa upp den samlade bidragsgivningen.

Arbetet innebär omfattande kontakter med kommuner och andra huvudmän för grundskolor och förskolor, med kulturlivets olika aktörer och med andra myndigheter. Kommunikationsarbetet kring stödet sker främst i löpande kontakter med de sökande men också i form av medverkan vid konferenser, webbinarier och på Kulturrådets webbplats i samarbete med Kulturrådets kommunikationsenhet.

För att handlägga av bidraget bör du ha en helhetssyn på konst- och kulturlivets roll i skolan och en förståelse för på hur ett statsbidrag riktat till förskole- och skolhuvudmän kan stimulera en utveckling i enlighet med bidragsförordningens syften. Det är en fördel om du har förståelse både för skolans och förskolans utgångspunkter och för uppdraget ur ett kulturpolitiskt perspektiv.

För att utföra arbetet på ett bra sätt behöver du ha bred kunskap om konst och kultur för barn och unga, gärna särskilt inom skola och förskola. Du kan till exempel ha erfarenhet som kultursekreterare, kulturkonsulent eller motsvarande.

Kvalifikationer


- Du har flerårig erfarenhet av arbete med kulturfrågor för barn och unga, gärna med koppling till skola och förskola,
- bred kunskap om konst- och kulturområdet,
- en mycket god administrativ förmåga och vana av att utforma och genomföra administrativa processer,
- vana vid att ta fram och föredra olika typer av beslutsunderlag och
- en relevant akademisk examen.

Meriter


Det är meriterande om du har

- erfarenhet av kultur för barn och unga från kommunal förvaltning, alternativt regional eller statlig förvaltning,
- kunskap om arbete med estetiska uttrycksformer inom grundskola och förskola, och en bredare kunskap inom områdena skola och förskola,
- erfarenhet av handläggning av statsbidrag till kommunal nivå inom närliggande områden, eller av annan bidragshandläggning inom offentlig förvaltning,
- erfarenhet av förändringsprocesser kring statsbidrag eller liknande

Det är värdefullt om du kan fler språk än svenska och engelska.

Personliga egenskaper


- Du är metodisk och har en struktur i ditt arbete. Du är noggrann, följer regler och ramar i arbetet och har god förmåga att planera ditt arbete och hålla deadlines.
- Du har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt vilket kräver såväl god samarbetsförmåga som god kommunikativ förmåga.
- Du har gott omdöme, är lyhörd, samarbetsinriktad och bekväm med att både jobba nära dina kollegor och att jobba självständigt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningarna


- Den ena tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
- Den andra tjänsten är en heltidstjänst med tidsbegränsad anställning till och med den 31 december 2021.

Ytterligare upplysningar


Upplysning om tjänsten lämnas av vik. enhetschef Heli Hirsch, 08-519 264 88.

Fackliga företrädare


Emil Hammar (Saco) och Martin Rickardsson (ST) nås båda via Kulturrådets växel

tel. 08 - 519 264 00.

Sista ansökningsdag


Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev, senast den 7 juni 2020.

Märk din ansökan med Dnr Pers 2020/42.

Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.

Vi kommer att intervjua kandidater löpande till båda tjänsterna.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Lön enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid En tillsvidare och en tidsbegränsad anställning