arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två handläggare inriktning bostads- och energieffektiviseringsstöd

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  9 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Regeringen har tidigare beslutat om statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet samt för att minska energianvändningen i befintligt bostadsbestånd.

Plan- och bostadsenheten behöver förstärkning inom arbetsområdet med två handläggare med inriktning bostads- och energieffektiviseringsstöd.

Arbetsuppgifter

Som stödhandläggare kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp och hantera ansökningar om bostads- och energieffektiviseringsstöd samt att genomföra tillsyn och följa upp effekterna av dessa stöd. Därutöver kan det innebära att i vissa fall informera kommuner, allmännyttor, enskilda fastighetsägare, entreprenörer och konsulter om aktuella stöd. I arbetsuppgifterna ingår även i förekommande fall att svara på remisser till regeringen och Boverket med flera.

Plan- och bostadsenheten arbetar brett med samhällsplanering, bostadsförsörjning, råd, stöd och tillsyn genom plan- och bygglagen och regionala utvecklingsfrågor i länet. Andra arbetsuppgifter kan på sikt bli aktuella så du bör ha intresse och vilja utvecklas inom angränsande områden och framöver även handlägga andra stöd. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning, gärna med inriktning mot statsvetenskap, juridik, ekonomi eller samhällsvetenskapliga program eller erfarenhet vi bedömer som likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning samt arbete med handläggning inom energi-, miljö- och klimatområdet, gärna inom bostads- och energistöd. Det är även meriterande om du har arbetat med rådgivning och tillsyn i kommun, region, länsstyrelse eller annan statlig myndighet. Kunskap om teknik, byggnader eller sociala och förvaltningsrättsliga aspekter på bostadsfrågan samt kunskap om Boverkets byggregler är en fördel.

Som person är du strukturerad och serviceinriktad. Eftersom arbetet innebär externa kontakter är det viktigt att du har en förmåga att skapa goda relationer och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift på svenska. Du har förmåga att arbeta självständigt liksom att samarbeta i grupp. Du har också en analytisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning