arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två handläggare inom vattentillsyn

 • Yrkesroll

  Naturvårdsingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsterna är placerade på enheten för Vattenskydd som består av drygt 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet miljöbalken, handlägger vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning,

ARBETSUPPGIFTER

Vi har nu behov av att förstärka enhetens resurser främst för att arbeta med dammsäkerhet och med miljöanpassning av vattenkraften inom ramen för den nationella planen (NAP). Även andra uppgifter inom prövning och tillsyn av vattenverksamheter kommer att vara aktuellt.
Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövarna har rutiner för egenkontroll, att tillstånd följs och att man lever upp till övriga krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken. Arbetet innebär kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, nätverksmöten, utformning av förelägganden och andra beslut, granskning av handlingar, miljö- och undersökningsrapporter och riskklassning av dammar. Arbetet med NAP innebär bland annat arbete inom den samverkansprocess med verksamhetsutövare och andra berörda som länsstyrelserna leder.
Även andra uppgifter inom enhetens arbetsområden kan bli aktuella. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på Länsstyrelsen. Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom enheten och inom arbetsgruppen för NAP.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot exempelvis biologi, vattenteknik, hydrologi, geologi eller är ingenjör med lämplig inriktning eller annan inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Meriterande

• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
 • erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till vattenverksamhet eller dammsäkerhet
 • kunskap om tillämpning av 11 kap miljöbalken i ärendehandläggning
 • erfarenhet av vattenkraft och säkerhet kring dammar
Du som söker ska trivas med att arbeta i team och ha god förmåga att vara konstruktiv tillsammans med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.
B-körkort är ett krav för tjänsterna.

Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsterna innebär krav på säkerhetsklassning. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsterna innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Naturvårdsingenjör

Lön

Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning