arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två gästlärare på lektorsnivå i konst

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 april

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

 

Anställningarna är placerade på Institutionen för konst, som är en av 4 institutioner på Konstfack och ett av de större ämnesområdena. På institutionen studerar ett åttiotal studenter uppdelade i ett kandidat- (180 p) respektive ett masterprogram (120 p). Antalet sökande till institutionen är ca 750 per år.

 

Utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utveckla ett självständigt och relevant konstnärskap med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i.

 

Utöver dessa mål ska utbildningen även bidra till:
 • att diskutera och utveckla konstnärens roll i samhället,
 • att förbereda studenterna för ett professionellt konstnärskap i Sverige såväl som internationellt,
 • att främja tvärdisciplinära samarbeten och kunskapsutbyten,
 • att skapa en studiemiljö som präglas av konstnärlig pluralism och ett intersektionellt perspektiv,
 • att studentinflytande ska prägla hela utbildningen såväl formellt som reellt,
 • att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön.
 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar:
 • att utveckla och leda kurser på kandidat- och masternivå,
 • att ingå i ett arbetslag med övergripande ansvar för en studentgrupp på ett av institutionens program och handledning av dessa studenter,
 • handledning av alla institutionens studenter,
 • kontinuerlig utveckling av pedagogik och kursinnehåll,
 • övergripande arbete på institutionen.
Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.

 

 

Behörighet

Behörig att anställas inom konstnärlig verksamhet är den som har:
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänvisning till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
 

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha (med lika vikt):
 • en omfattande konstnärlig praktik,
 • ett erkänt konstnärskap med förankring i samtidskonsten,
 • dokumenterad pedagogisk erfarenthet av undervisning och handledning. 
Därefter ska den sökande ha (med lika vikt):
 • mycket god förmåga att bidra till ämnesområdets utveckling,
 • förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån ett intersektionellt perspektiv,
 • mycket god kännedom om aktuell utveckling inom samtidskonsten generellt,
 • god samarbetsförmåga,
 • god förmåga att bidra till institutionens utveckling,
 • goda språkfärdigheter i engelska.
 

Anställning


Anställningarna är tidsbegränsade och omfattar 40% av heltid under ett år. Önskat tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse. 

 

Upplysningar

Upplysningar om arbetet som gästlärare lämnas av prefekt vid Institutionen för konst, Gunilla Muhr, 08-450 42 57, gunilla.muhr@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Sara Karlgren, 08-450 41 34, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00. 

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:
 • styrkt CV eller vidimerade kopior på betyg/intyg som styrker meriter i ansökan,
 • personligt brev,
 • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet (max 3 sidor),
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet med undervisningserfarenhet specificerad i tid och omfattning,
 • kortfattad redogörelse för synen på pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • ett representativt urval av egna arbeten (max 15 st) samt en förteckning över dessa.
 

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2021/VO2P/39 senast den 13 maj 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstidsanställning 1 år Deltid 40%