arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två forskningsassistenter i miljökommunikation

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria.

Avdelningen för miljökommunikation söker två assistenter som ska delta i både forskning inom några av våra forskningsprojekt och undervisning, framför allt inom masterprogrammet Environmental Communication and Management.

Vid avdelningen utgår vi från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av information. Vi arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning med fokus på kommunikativa perspektiv på teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser. Vi forskar inom en rad olika tillämpningssammanhang som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer. Vid sidan av vårt internationella tvååriga masterprogram Environmental Communication and Management, ansvarar vi för kurser i samarbete med övriga institutioner vid SLU och Uppsala Universitet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

En del av tjänsten innebär att bidra till olika forskningsprojekt vid avdelningen för miljökommunikation. Arbetsuppgifterna består i att vara behjälplig med forskningsuppgifter såsom projektkommunikation, projektadministration, sammanställningar, korrekturläsning, bokningar, samt fältarbete (intervjuer, gruppdiskussioner, deltagande observation) och analys. Några av de forskningsprojekt som kan komma i fråga är:

Mistra Environmental Communication | Externwebben (slu.se)

Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av postsanningspolitik: dialogexperternas roll | Externwebben (slu.se)

Att balansera snabb och långsam planering: Nya perspektiv på medborgardialogens möjligheter och begränsningar i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar | Externwebben (slu.se)

Safeguarding wild pollinators samt Kolinlagring i jordbruket som klimatstrategi: ett lantbrukarperspektiv.

Den andra delen av tjänsten innebär kursadministration och att assistera vid undervisning på våra kurser framför allt kurserna i masterprogrammet i miljökommunikation.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha avlagt mastersexamen i miljökommunikation eller annat för anställningen relevant ämne (såsom sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap eller kommunikationsvetenskap). Vi förväntar oss att sökande behärskar skriftlig och talad engelska flytande. Eftersom forskningsprojekten innebär empiriskt arbete i Sverige, är mycket goda kunskaper i svenska ett krav för tjänsterna. Erfarenhet av kvalitativ forskning samt av forskningsprojektens fokusområden är meriterande liksom av administrativa arbetsuppgifter relaterade till undervisning så som att hantera programvaror som används vid universitet och att hålla kontakt med studenter och organisera olika interaktiva aktiviteter. Vid bedömningen av sökande kommer stor vikt att fästas vid personliga egenskaper som att du har förmåga att samarbeta, är flexibel, självgående och ordningsam.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 360 dagar med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev som beskriver varför du är lämplig för tjänsten; CV; kontaktuppgifter för två referenspersoner samt en vidimerad kopia av ditt examensbevis. Intervjuer är planerade till 15 december.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-12-08.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat