arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två eller fler doktorander i teoretisk fysik

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Två eller fler doktorander i teoretisk fysik med inriktning mot kvantfältteori, supergravitation och strängteori.

Doktorandtjänsterna ingår i två närliggande forskningsprojekt vid avdelningen för teoretisk fysik, och har tillträde den 1 april 2019 eller senare datum enligt överenskommelse.

Vid avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi, bedrivs bl.a. forskning inom strängteori, kvantfältteori, supergravitation och relaterad matematisk fysik. Exempel på verksamhet inkluderar supersymmetri, AdS/CFT, integrabilitet, spridningsamplituder, gravitationsvågor, kosmologi och strängfenomenologi.

Forskningsriktningarna och finansieringen av doktorandtjänsterna är knutna till två närliggande forskningsprojekt:

* Från spridningsamplituder till gravitationsvågor, anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, forskningsledare Henrik Johansson, www.physics.uu.se/research/theoretical-physics/people/henrik-johansson.

* Spridningsamplituder förenar gaugeteori, gravitation, strängar och talteori, anslag från Europeiska vetenskapsrådet, forskningsledare Oliver Schlotterer, www.physics.uu.se/research/theoretical-physics/people/oliver-schlotterer. Projekten inkluderar generöst stöd för att delta i doktorandskolor och konferenser.

Tjänsten kräver universitetsexamen i fysik. Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, sina meriter och forskningsintressen samt CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer och referenser. Två rekommendationsbrev bör ingå i ansökan (breven kan skickas via e-post). Företräde ges till kandidater med stark akademisk bakgrund och erfarenhet av forskning inom något av följande område: kvantfältteori, supergravitation, strängteori eller klassisk störningsräkning i gravitationsteori och gaugeteori.

Doktorandanställningen är tidsbegränsad till 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Mer information om forskarutbildningen finns på institutionens hemsida, www.physics.uu.se och på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida www.teknat.uu.se. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-04-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-03-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Henrik Johansson (henrik.johansson@physics.uu.se) och Oliver Schlotterer (oliver.schlotterer@aei.mpg.de).

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2019, UFV-PA 2018/3721.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.