arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete inom forskarskolan REMATH

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 augusti

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Högskolan Dalarna utlyser två doktorandtjänster i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål med start i januari 2022. Tjänsten är knuten till forskarskolan Researching Practice-based Mathematics Teacher Education (REMATH).

Förutom att aktivt delta i forskarskolan förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. Vid institutionen bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om forskarskolan

Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan REMATH (Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education) som finansieras av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan Stockholms universitet, Mälardalens Högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Forskarskolans målsättning är att bidra till utveckling av forskningsbaserad kunskap om matematiklärarutbildning som grund för organisation, genomförande och fortsatt utveckling av de svenska utbildningarna. REMATH är tänkt att bidra till utveckling av vårt nationella forskarsamhälle samt utveckling av vetenskaplig kompetens inom matematiklärarutbildning.

Tema för forskarskolan är praktikbaserad lärarutbildning. Det omfattar att undersöka: lärande i och från praktiska erfarenheter, hur lärares arbete transformeras för att göra detta till ett objekt för lärarutbildning och hur lärarutbildningen kan organiseras för att bidra till en tydligare forskningsbaserad utbildning. Ett fokus inom detta tema är att kartlägga matematiklärarutbildningar i Sverige och internationellt, inklusive lärarstudenters lärande under lärarutbildningen, samspelet mellan teori och praktik och hur praktiken representeras och synliggörs för studenterna. Inom temat är det också möjligt att studera och utveckla hur inkludering integreras i matematiklärarutbildningen, gällande elever och lärarstuderande med olika bakgrund och förutsättningar. Att undersöka och utveckla alternativ till dagens matematiklärarutbildning ingår också som en naturlig del av temat.Inom REMATH utlyses totalt nio doktorandplatser, varav tre placeras på Stockholms universitet, två placeras på Högskolan Dalarna, två på Högskolan Kristianstad och två på Mälardalens högskola. Mer information om forskarskolan hittar du här.

Utbildningsämnet och studietakt

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Det behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Ämnets centrala kunskapsobjekt är undervisning, lärande, omsorg och fostran, vilka ses som integrerade processer. Studierna bedrivs ofta med utgångspunkt i didaktiska frågor. Forskarutbildningsämnet innefattar dessutom studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är även väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Teori- och metodutveckling utgör också en viktig del av ämnet.

En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier. I de utlysta tjänsterna ingår 20 % institutionstjänstgöring och doktorandstudierna bedrivs därmed på 80 %. 

Låter det intressant?
För komplett information om bedömningsgrunder, antagning, kontaktuppgifter samt hur du skickar in din ansökan, besök: 
https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/ledig-tjanst/?job=1837

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönesättning enligt kollektivavtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat