arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorandtjänster i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  10 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi utlyser två doktorandtjänster i miljövetenskap, inom ett attraktivt tvärvetenskapligt forskningsområde.

Idag har CEC cirka 20 doktorander, och erbjuder möjligheter till samarbete med forskargrupper över hela Europa. CEC har också två forskarskolor som är öppna för doktorander inom miljövetenskap.

CEC rekryterar två doktorander inom DrivenByPollinators, ett femårigt ERC-forskningsprojekt om hur den rapporterade minskningen av insektspopulationer påverkar miljön. I projektet kommer vi att kvantifiera hur effekter av markanvändningsintensitet på landskapsskalan påverkar biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i gräsmarker genom att förändra samhällen av pollinatörer och herbivorer. Doktoranderna kommer att ha en ledande roll i fältstudier/experiment. Även en postdoktor och taxonomiska experter medverkar i projektet. 

Kvalifikationer

Krav

- Universitetsexamen på masternivå eller motsvarande inom miljövetenskap, ekologi, biologi, eller andra relevanta naturvetenskapliga fält
- Förmåga att arbeta självständigt och att formulera samt analysera forskningsproblem
- Utmärkta kunskaper om biologisk mångfald och ekosystemfunktioner
- Erfarenhet av experimentella (mesocosm) och/eller fältbaserade studier
- Erfarenhet med kvantitativa metoder inom ekologi, med tillämpning i R eller liknande
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga i engelska
- Erfarenhet av vetenskapligt skrivande
- Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga
- Körkort (B)

 Meriter

- Erfarenhet av att studera växtsamhällen i gräsmarker, skapa och analysera interaktionsnätverk
- Praktisk erfarenhet av att kvantifiera funktionella egenskaper hos växter
- Färdigheter i GIS (QGIS, ArcGIS eller liknande)
- Erfarenhet av att kommunicera med jordbrukare
- God muntlig kommunikativ förmåga i svenska

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan


Ansökan ska bestå av CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.