arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorandplatser i musikvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 augusti

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv.

Institutionens forskningsinriktning och specialkompetens har viss tonvikt på svensk och europeisk musikhistoria, men vi välkomnar för denna plats sökande inom musikvetenskapens alla delområden. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

En utbildning på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier. För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen och förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Inom ramen för doktorandplatsen kan viss tjänstgöring vid institutionen inom undervisning och/eller administration ingå, som mest 20 %. I sådana fall reduceras utbildningstakten och studierna förlängs i motsvarande mån. Arbetsspråken vid institutionen är engelska och svenska.

Kvalifikationskrav: Den person vi söker ska ha magister- eller masterexamen i ämnen och inriktningar med relevans för musikvetenskap. För mer detaljerade bestämmelser kring behörighet, se historiskfilosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/

Utbildning på forskarnivå i musikvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan: http://musik.uu.se/digitalAssets/504/c_504264-l_3-k_musikvetenskap--reviderad-asp-vt-2016.pdf

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla:

 • Examensbevis, relevanta examensarbeten och betyg.
 • Ett kort brev som beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna doktorandplats.
 • En preliminär forskningsplan, högst 18 000 tecken inklusive blanksteg. Forskningsplanen ska beskriva och precisera den fråga eller de problem som den sökande vill ta sig an samt klargöra den tänkta undersökningens relevans i relation till tidigare forskning. Planen bör också innehålla kortare diskussioner om möjligt material för undersökningen samt metodiska och teoretiska överväganden.
 • Kort CV, max en sida, med angivande av forskningsintressen.
 • Eventuella publikationer och andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, alternativt två rekommendationsbrev.
I antagningsprocessen till forskarutbildningen bedöms dels den sökandes inlämnade examensarbete på avancerad nivå, dels den forskningsplan där den sökande beskriver ett tänkt avhandlingsämne. Vid bedömning av forskningsplan bedöms sökandes reflektionsnivå och frågeställningar i förhållande till befintlig forskning, samt möjligheterna för sökande att genomföra projektet.

Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstidens gång.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. För mer detaljerad information, se: http://musik.uu.se/forskning/forskarutbildning/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mattias Lundberg, studierektor för forskarutbildningen, tel. 018-471 1584, mailto: mailto:Mattias.Lundberg@musik.uu.se, och Per-Henning Olsson, prefekt, 018-471 78 87 mailto: mailto:per-henning.olsson@musik.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2020, UFV-PA 2020/2443.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning