arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorandplatser i experimentell nanoelektronik och spinntronik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se. Programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap.

Forskningsgrupp: Quantum Material Device Kvantmaterie-laddnings-gruppen Kvantmaterialgruppen vid Ångström Laboratoriet, Uppsala universitet, är ett ungt forskarlag som finansieras av det prestigefyllda Europeiska forskningsrådet European Research Council. För att möjliggöra nästa generations elektronik och neuromorfa komponenter utforskar vi nya sätt att transportera elektroners laddning och spinn, samt magnetooptiska fenomen i tvådimensionella (2D) kvantmaterial och deras enheter. Våra experiment går ut på att bygga innovativa enheter med 2D-material som grafen, 2D-halvledare, 2D-isolatorer, framväxande 2D-magnetiska system och deras integrerade 2D-kvant-heterostrukturer, och användning av toppmoderna precisionsmätningar för att upptäcka steady-state och ultrasnabba laddnings-/spinnfenomen och exotisk ny fysik. Ansökningar är avsedda för nya komponenter, deras arkitekturer för energieffektiva spin-logikapplikationer, flexibla spintronic-enheter och spinn-integrerade kretsar. Vi ingår i ett internationellt nätverk av forskare och samarbetar med internationellt erkända experimentalister inom röntgenspektroskopi och materialteori och simuleringsgrupper vid Uppsala universitet.

Projektbeskrivning: Elektroner har en magnetisk egenskap som kallas 'spin' som kan peka uppåt eller nedåt. Spinnpolariserade elektroner eller spin utgör grunden för spintronics som möjliggjorde ultrahög densitet av magnetisk minneslagring och precisionsavkänning vilket gav upphov till en revolution inom informationsteknologi. Under det senaste decenniet har tillkomsten av 2D-material skapat innovation inom spintronics. Detta projekt syftar till att använda elektronernas spin för att realisera effektiva spinsystem som använder 2D-material och kan möjliggöra komplexa spinintegrerade kretsar. Projektet innebär avancerad nanofabrikation i toppmoderna renrumsanläggningar vid Ångström Laboratoriet och precisionsmätningar med hjälp av flera sofistikerade tekniker för att karakterisera dessa 2D-materialets heterostrukturer.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten får en möjlighet att arbeta inom ett spännande område med frontlinjeforskning, med toppmodern forskning nanofabrikation och experimentella anläggningar. Kandidaten kommer att ingå i ett team med expertis inom apparater, instrumentering, avancerade högprecisionsmätningar och karakteriseringstekniker. Doktoranden ägnar sig huvudsakligen åt sina forskningsuppgifter, inklusive:

- Deltar aktivt i gruppforskningsprojekt
- Nanofabrikation av 2D kvant heterostrukturer och deras enheter
- Utföra precisionskarakterisering och driva experiment på material och enheter
- Bidra till experimentell utveckling i laboratoriet och andra forskningsuppgifter
- Bidra till att skriva manuskript i världsledande tidsskrifter

Anställningen som doktorand är begränsad till fyra års heltidsstudier, bestående av forskning och studier av kurser som är relevanta för forskningsämnet. Övriga arbetsuppgifter vid institutionen, relaterade till undervisning och administration, kan förlänga tjänsten till högst 20%. Mer information finns på www.physics.uu.se.

Kvalifikationskrav: Avslutad grundexamen på minst masternivå inom fysik eller motsvarande, med inriktning på något av följande områden: fasta tillståndets fysik, kondenserade materiens fysik, materialvetenskap eller annan lämplig disciplin.

Goda kunskaper i engelska, tal och skrift är en absolut förutsättning.

Ansökan bör innehålla: Ett personligt brev som beskriver forskningsintressen, motivering till den sökta tjänsten samt lämplighet för projektet. Ett CV. En kopia av mastersarbete (eller motsvarande) och en lista över lästa kurser. Namn och email till referenspersoner (minst två).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Venkata Kamalakar Mutta, +46 728 731 687, venkata.mutta@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2021, UFV-PA 2021/3400.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-12-01 Visstidsanställning