arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två Doktorander i Sociologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen med placering vid Institutet för Social Forskning (SOFI). Sista ansökningsdag:  2019-10-01.

Sociologiska institutionen i samarbete med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet utlyser härmed två doktorandanställningar i sociologi med placering vid SOFI.

Projektbeskrivning

Doktorandanställningarna är knutna till levnadsnivåforskningen vid SOFI och mer specifikt till programmet ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring, finansierat av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). I programmet undersöks ojämlikhetens utveckling i spåren av långsiktig strukturomvandling, med Sverige i fokus. Delprojekt inom programmet handlar om anställningschanser för marginalgrupper (unga, utlandsfödda, lågutbildade); löner och rörlighet bland anställda inom olika delar av arbetsmarknaden; hälsa, välbefinnande och familjeband över livsförloppet bland kvinnor och män med och utan arbete; och politiska reaktioner på arbetslivets förändringar i olika befolkningsgrupper, inklusive stöd för populistiska partier. Den främsta empiriska basen för forskningen utgörs av data från de svenska Levnadsnivåundersökningarna (LNU), som startade redan 1968 med en ny våg (den sjunde) som genomförs 2020. Data från andra svenska och internationella surveystudier liksom svenska administrativa register används också. Vi välkomnar sökande med forskningsintressen inom ett eller flera av de breda ämnesområden som anges ovan. Utöver teoretisk förmåga är färdigheter i kvantitativa metoder särskilt önskvärda, med erfarenhet av kvalitiva metoder som en ytterligare merit.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Michael Tåhlin, tfn 08-16 31 81, michael.tahlin@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!