arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i Landskapsarkitektur, inriktning mot Landskapsplanering

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land ligger på SLUs huvud-campus i Uppsala, och bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation/integration. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, forskningsplattformen SLU Future Food och Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar. För mer information, se https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/

Landskapsanalys / Fritidens landskap / Landskapsteori
Innehållsbeskrivning:
Vi utlyser två doktorandtjänster med målet att kritiskt granska dagens landskapsplanering. Doktoranderna kommer att vara kopplade till projektet ”Välfärdens landskap”. De kommer att ingå i en aktiv forskargrupp med andra doktorander och forskare vid en expansiv och tvärvetenskaplig institution, med goda möjligheter till internationella samarbeten. Forskargruppen leds av Mattias Qviström som också kommer att vara huvudhandledare.

Tre olika inriktningar är möjliga: Landskapsanalys, Fritidens landskap eller Landskapsteori.
 • Landskapsanalys. Åtskilliga nya metoder för att utvärdera stadslandskap har presenterats under senare år, men kritiska granskningar av vad dessa metoder bygger på, och hur de praktiseras, är sällsynta. Denna studie bidrar med en sådan granskning, utifrån ett landskapsteoretiskt perspektiv.

Fritidens landskap. Vi behöver röra oss mer (dvs. få mer motion), men resa mindre. Det ställer krav på hur staden och de stadsnära landskapen hanteras i planeringen. Denna studie belyser fritidens landskap som ett problem i dagens planering för hållbara städer, med hjälp av landskapsstudier i kombination med t ex transport och mobilitetsstudier.
 • Landskapsteori. Hur kan landskapsteori användas för att granska dagens planering? Den tredje inriktningen öppnar upp för ett fokus på landskapsteorins roll i sig.

Kvalifikationer:

Vi söker kandidater med magisterexamen i landskapsarkitektur, landskapsplanering, kulturgeografi med inriktning mot landskapsstudier, eller motsvarande. Kunskaper inom landskaps- och planeringsteori är meriterande, liksom praktisk erfarenhet av landskapsplanering. Teoretisk och analytisk skärpa och god förmåga att uttrycka sig vetenskapligt i skrift är ett krav, och ska vara dokumenterat i minst ett bifogat arbete. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav. Stor vikt läggs vid motivation, förmåga att arbeta självständigt och i grupp. För att kunna erbjuda en god utbildning och för att doktoranden ska kunna bidra till forskargruppens utveckling förutsätter vi att doktoranden kommer att vara på plats i Uppsala i det vardagliga arbetet.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev som bland annat gör klart vilken av inriktningarna sökande är intresserad av, CV, examensarbete och andra arbeten som den sökande vill åberopa, kopia på examensbevis samt fullständiga kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Mattias Qviström, Professor

018-672528

Mattias.Qvistrom@slu.se