arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i fysioterapi med inriktning mot barn och fysisk aktivitet

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  3 januari

Om jobbet

Ämnesbeskrivning
Fysioterapi kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Centrala begrepp är människans kropp, rörelse, funktion och interaktion i förhållande till hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och resurser för förändring och att dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk interaktion samt att människan själv kan påverka sin hälsa genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse. Rörelse ses som en grund för människans hela funktion och som ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen.

Arbetsuppgifter

Befattningen för doktoranderna avser arbete och forskarstudier i forskningsprojektet S.I.C.T.A - Sustainable Innovation for Children Transporting Actively. Projektets övergripande mål är att skapa insikt om hur barns fysiska aktivitet kan främjas genom aktiva transporter (AT). Det slutgiltiga målet för projektet är att utveckla en modell för en hållbar beteendeförändring gällande AT och att genomförandet av modellen ökar AT bland svenska barn från dagens 52% till 80%. Projektet ska leda till ny kunskap, färdigheter, styrmedel och policys genom en tvärvetenskaplig forskning från sex olika forskningsområden inom Luleå tekniska universitet och berör områdena hälsa, miljö, transport och hållbara städer. Doktoranderna kommer att samarbeta med varandra och sina handledare men även med forskare och doktorander från flera andra institutioner på LTU.

I studieplanen för de aktuella doktorandtjänsterna ligger fokus på de fysioterapeutiska frågeställningarna i projektet. Här ingår bla studier kring "Långtidsutvärdering för att hitta nycklar till hållbar beteendeförändring" och "Tidig utvärdering av en komplex intervention som syftar till att öka AT". I rollen ingår också att i ett nära samarbete inom projektgruppen bidra till en gemensam miljö för att belysa frågeställningar och för att dra slutsatser. Inom projektgruppen sker kommunikationen delvis på engelska. Till arbetsuppgifterna hör också att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för institutionens doktorander och inom forskargruppen. I doktorandanställningarna kan institutionstjänstgöring komma att ingå.

Kvalifikationer/behörighet
För behörighet krävs magisterexamen i fysioterapi eller magisterexamen i annat näraliggande ämne vars relevans prövas inför antagningen. Meriterande för tjänsten är fördjupade kunskaper om hälsopromotion, beteendeförändring och rörelsens betydelse för hälsan. Meriterande är också erfarenhet från dokumenterat projektarbete och erfarenhet av forskning. God samarbetsförmåga och social kompetens är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. För anställningen krävs även goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Förmåga att göra en enklare syntes av vunnen kunskap inom ett begränsat frågeområde utifrån given litteratur samt förmågan att kommunicera i skrift kommer att bedömas via ett arbetsprov.

Information

För frågor kontakta ämnesföreträdare Lars Nyberg 0920-49 39 26, lars.nyberg@ltu.se
För arbetsprov kontakta universitetslektor Stina Rutberg 0920-49 32 25, stina.rutberg@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Se även den allmänna studieplanen: Studie planer för forskarutbildning inom filosofisk fakultet på vår hemsida.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webbplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Sök befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, referenser, arbetsprov, samt CV/meritförteckning och examensbevis. För instruktioner gällande arbetsprov vänligen kontakta Stina Rutberg. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2019-01-03
Referensnummer: 3819-2018