arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i funktionella ytor

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 10 000 studenter och 600 anställda.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av Högskolans fyra akademier, med 105 medarbetare som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom och mellan ämnesområdena ekonomi, teknik och naturvetenskap. Forskningen bedrivs inom ramen för två forskningsmiljöer (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, samt Rydberg Laboratory for Applied Sciences) och fem avdelningar (Innovation management, Ekonomi, Bygg- och energiteknik, Biomekanik och maskinteknik, och Miljö- och biovetenskap).

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik spänner över ett brett spektra inom tillämpad naturvetenskap och teknik. Vår forskning och utbildning fokuserar på att ta fram eller utvärdera produkter som finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Det kan vara t.ex. miljövänligare förbränningsmotorer, ergonomiska handverktyg, lättviktsmaterial, dentalimplantat med överlägsna egenskaper samt effektiva tränings- och rehabiliteringsutrustningar.

Avdelningen för biomekanik och maskinteknik söker nu två doktorander på heltid med placering vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet med tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorandexamen och är ett förordande på i första hand ett år, med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. (Högskoleförordningen 5 kap 7 §).

Arbetsuppgifter:


Anställningen som doktorand avser egen forskarutbildning inom området materialsystem och funktionella ytor. Som doktorand förväntas du arbeta med eget avhandlingsarbete, aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling och delta i undervisningen vid avdelningen för maskinteknik, delta i vetenskapliga seminarier samt samarbeta med andra doktorander och forskare inom området.

Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på vetenskapliga konferenser, seminarier och utmynna i en avhandling för licentiatsexamen. Anställningen som doktorand avser egen forskarutbildning inom området (minst 80 % av tiden) samt undervisning huvudsakligen inom Maskiningenjörs- och Maskinmagisterprogrammen, administration och vissa andra arbetsuppgifter (högst 20 %).

Som doktorand kommer du att arbeta i ett antal materialsysteminriktade forskningsprojekt med forskare inom Rydberglaboratoriet. Huvudområden inom forskningen kan vara analys och modellering av bearbetade funktionsytor och 3D s.k. ”Additive manufacturing” tillverkade ytor i metall och plast.

Behörighet:


Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen 7 kap 39 §)
Teknologie licentiatexamen ska finnas inom en utbildning relevant för forskningsområdet.

Bedömningsgrunder:


Vid tillsättning av anställningen kommer avseende att fästas vid de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen 5 kap 5§).

Övriga kvalifikationer


Erfarenhet av forskning- och handledning av examensarbeten på avancerad nivå inom funktionsytområdet samt erfarenhet att skriva- och presentera journal- och konferensartiklar är meriterande. Ytterligare meriterande är om den sökande har erfarenhet av ytmätning och analys kring 3D printade ytor. God kunskap om mätteknik och metoder kring karakterisering av ytors topografi samt erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt och god förmåga att prata och skriva på engelska krävs för anställningen.

Ansökningsförfarande


Ansökan skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem Varbi (se länk på denna sida). Sista ansökningsdag är se nedan.

Ansökan ska, förutom personligt brev, bestå av:

- motivering till ansökan - meritförteckning/CV - beskrivning av den sökandes intresse och erfarenheter med relevans för projektet - kandidat- och magisteruppsatser samt andra vetenskapliga texter - betyg, intyg och övriga handlingar som den sökande vill åberopa

Villkor


För Högskolan i Halmstads doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa (doktorandstege) som innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Övrigt


Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-02-01 eller så snart som möjligt därefter. Visstidsanställning