arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i entreprenörskap och innovation

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst & Samhälle vid Luleå tekniska universitet (LTU) består av 13 forskningsämnen, inklusive Entreprenörskap och innovation. Ämnesgruppen Entreprenörskap och innovation bildades 2006 och har idag ett 30-tal medarbetare med en bred kompetensbas. Vårt mål är att vara ett internationellt centrum för utveckling och spridning av framtida idéer inom entreprenörskap och innovation.

Ämnesbeskrivning

Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Projektbeskrivning

Vi i ämnesgruppen Entreprenörskap & Innovation har tillsammans med medicinteknikbolaget Getinge AB initierat ett strategiskt samarbete inom ”Innovation management in MedTech”. Medicinteknikbranschen genomgår för närvarande snabb industriell förändring relaterat till digitalisering, AI, och automation. Hållbarhet är en central strategisk prioritet, och konkurrensen från lågkostnadsländer är hård. För att möta dessa utmaningar och möjligheter så krävs nya innovativa produkter och tjänster, affärsmodeller, och sätt att organisera verksamheten. Det finns också att behov av att se bortom företagsgränserna och skapa nya typer av samarbeten med olika ekosystemaktörer.

De två doktorandtjänsterna har som målsättning att stödja Getinge i dess strävan att förstärka innovationsförmågan. Viktiga frågor inbegriper bland annat Värdeskapande genom digitala teknologier (inklusive digitala plattformar och digitala teknologiers roll för att erbjuda nya produkter och tjänster), Strategier för design av ekosystem och allianser (inklusive relationer med nya partners i ekosystemet samt effektiv integration av extern kunskap) samt Design av organisation/organisering av global R&D (inklusive organisering av distribuerat innovationsarbete). Båda tjänsterna kommer att utformas i detalj tillsammans med de doktorander som anställs.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ingår du i en forskargrupp där du i samarbete med andra bedriver vetenskapligt arbete. Det innefattar att samla in och analysera data, och skriva vetenskapliga artiklar, tillsammans med andra i forskargruppen och individuellt. Den praktiska sidan av projektet är lika viktig, och här kommer du att arbeta nära Getinge med att förbättra innovationsarbetet i praktiken. Du kommer också att delta i doktorandkurser, presentera forskning nationellt och internationellt samt delta i seminarieverksamhet inom forskargruppen. I doktorandtjänsten ingår institutionsuppgifter såsom undervisning (max 20%). Genomgången forskarutbildning (bestående av godkända forskarutbildningskurser och en fristående doktorsavhandling) resulterar i en doktorsexamen i entreprenörskap och innovation.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, eller masterexamen inom innovationsledning, företagsekonomi eller motsvarande. Du behöver ha ett starkt intresse för forskningsprojektet/de ämnen som beskrivs ovan. Tjänsterna kräver mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Goda kunskaper i svenska språket är meriterande. Tjänsterna kräver god förmåga att arbeta nära den övriga projektgruppen, och en stark egen drivkraft att självständigt planera och styra det egna arbetet samt ansvara för att utföra uppgifter inom givna tidsramar. Anställningen som doktorand handlar om att utveckla ny kunskap vilket gör att kreativitet och förmåga att hantera osäkerhet och oklarhet behövs. Forskningsprojektets industriella karaktär innebär också att du behöver ha hög social och kommunikativ förmåga samt vara bra på att hantera olika intressenters förväntningar.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 5 år, inklusive undervisning och annan institutionstjänstgöring om maximalt 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde: Så snart som möjligt efter överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Johan Frishammar, Professor, Entreprenörskap & Innovation, +46-920-491407
johan.frishammar@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker tjänsten via ansökningsknappen nedan där du bifogar:
 • ett personligt brev som reflekterar över projektets inriktning (cirka en till två A4-sidor) och som tydligt redogör för varför du är en lämplig doktorand för detta projekt;
 • CV / meritförteckning
 • kopior av verifierade examensbevis (eller resultatintyg) och betyg;
 • en masteruppsats/uppsats/rapport eller annan text som du skrivit som visar din vetenskapliga kompetens ska bifogas.
Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Vi ser helst att du skriver din ansökan på engelska. Ditt examensbevis ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2503-2022
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat