arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander - med fokus på rättvis urban och regional klimatomställning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  14 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier utlyser två doktorandtjänster inom ”Just Transitions - Forskarskolan om ledning och organisering för rättvis och regional klimatomställning” finansierat av Formas. Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Många städer har formulerat klimatplaner och mål där också begreppet ’rättvisa’ betonas som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och fullvärdiga levnadsvillkor och livsmiljöer för samtliga invånare. Dock har de kunskapsfält som hittills utvecklats kring hållbar urban klimatomställning endast i begränsad omfattning inbegripit forskning och praktik kring urban och regional rättvisa. Syftet med forskarskolan Just Transitions är att bygga kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext. Genom sju doktorandprojekts engagemang i kommunala och regionala processer utvecklas kunskap om de förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning mot en rättvis klimatomställning. I en transdisciplinär samverkan kommer forskarskolans doktorander att utveckla sina projekt utifrån de ingående offentliga parternas befintliga och framtida behov och sina respektive disciplinära utgångspunkter. Just Transitions etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Linköpings stad, Länsstyrelsen Östergötland, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet, samt med samverkansarenan Urban Futures Centrum i Göteborg. Mer info om forskarskolan finns på: https://liu.se/forskning/just-transitions-forskarskola.

Den ena doktoranden ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Göteborgs Stads miljöförvaltning som ansvarar för att driva och samordna stadens klimatarbete utifrån målen och strategierna i stadens miljö- och klimatprogram. I det arbetet ingår att säkerställa att klimatarbetet också förstärker andra ambitioner i staden, inte minst målsättningen att skapa en jämlik stad. En utmaning är att områden som behöver stödja varandra typiskt sett drivs av olika delar av staden, och uttrycks i olika styrdokument. En annan är att det kan finnas svårlösta målkonflikter mellan olika områden. Doktoranden kommer att undersöka denna komplexa situation med fokus på ledning och styrning. Målsättningarna är dels att bidra till en bredare förståelse av dessa målkonflikter genom att analysera policyinnehållet i olika styrdokument, dels bidra till att utveckla nya arbetssätt som bättre kan understödja en rättvis klimatomställning i staden.

Den andra doktoranden ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen som ansvarar för att driva och samordna omställningen mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle på regional nivå. Det regionala arbetet sker i samverkan mellan flera regionala förvaltningar och styrs av regionala strategier. Utmaningarna är att klara ambitionerna om en rättvis klimatomställning, regional konkurrenskraft och utvecklad delaktighet och möjlighet till hållbara livsmiljöer i hela Västra Götaland. Detta innebär att vidareutveckla organiseringsformer, kunskapsöverföring och koordinering av insatser som kan motverka ojämn geografisk utveckling och inkludera regionens mångfald av fysiska miljöer. Här behövs en utveckling av arbetsformer för bland annat lokalisering av verksamheter, hållbar markanvändning, boende, infrastruktur och service samt samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhället. Doktoranden kommer att undersöka detta komplexa samspel med fokus på organisering och ledning. Målsättningen är att bidra till en bredare förståelse av inomregionala skillnader, målkonflikter och nya arbetssätt som behövs i regionen för att bättre stödja en rättvis regional klimatomställning.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2023 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Vi söker dig som är intresserad av att forska om rättvis klimatomställning i samarbete med Göteborgs Stad/Västra Götalandsregionen, och ha kunskap om relevanta samhällsvetenskapliga aspekter, såsom miljö- och klimatpolitik, förvaltning och styrning, stadsutveckling, hållbar utveckling och klimatomställning.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

Kontaktuppgifter för anställningen


Merritt Polk, professor, merritt.polk@globalstudies.gu.se

Sista ansökningsdag: 14 mars 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Göteborgs Universitet tillämpar lokalt avtal för doktorandlöner.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid 100 %