arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två chefsingenjörer till Arméstabens stödavdelning

 • Yrkesroll

  Standardiseringsingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 augusti

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Rekryterande enhet
Teknisk chef och designorganisationen ingår i Arméstabens stödavdelning. Vi ansvarar för att materielen ingår och fungerar i ett system samt är säker att använda. Vi ansvarar även för att materielen har ett systemsäkerhetsgodkännande över tiden, vilket är en viktig del av beslut om användning, BOA.

Vi stödjer också vid genomförande av materielunderhåll, planering och uppföljning av materielens nyttjande samt säkerställer att materielen vidmakthålls i enlighet med gällande målsättningar för både funktion och säkerhet. Tjänsterna är civila.

Teknisk chef söker nu två st. chefsingenjörer inom områdena:
 • Arméns radiosystem, mobiltkärnnät, C2 system (CI 1)
 • Strids- & Hjulfordon (CI 2)
Hos oss kommer du arbeta med utvecklande arbetsuppgifter, samtidigt som du bidrar till att göra Sverige säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och som medarbetare är du viktig för oss. Du får stor egen frihet med eget ansvar att driva ärenden mot fastställda mål. Dessutom finns det alltid möjligheter för dig att kompetensutvecklas. Försvarsmakten erbjuder goda möjligheter till friskvård och motion där många egna arrangemang genomförs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i verksamhetsområdet design hos Teknisk chef på stödavdelningen. Där ansvarar vi för den tekniska designen under materielens hela livscykel. Vilket i stora drag innebär att vidmakthålla materielen och hålla ordning på dess konfiguration ända fram till att materielen avvecklas.

Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling eller anpassning ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. 
 • Leder och deltar i systemarbete inom ett eller flera teknikområden.
 • Ansvarar för utformningen av designdelen för de tekniska systemen.
 • Stödjer vid framtagning av krav i tidiga faser.
 • Genomför avvägningar mellan de olika teknikområdenas specifika önskemål och krav i syfte att optimera vidmakthållande av systemen.
 • Planerar och genomför analyser samt granskar resultat av, underhållsberedningar, uppdatering av underhållssystem samt produktion av teknisk dokumentation.
 • Stödjer vid framtagande av TO, Teknisk Order.
 • Följer upp tekniska avvikelser från användare och verkstäder.
 • Medverkar vid utarbetande av systemspecifikationer.
 • Medverkar vid framtagning av tekniska krav.
 • Föreslår åtgärder på system för att säkerställa kostnadseffektivt vidmakthållande och tillgänglighet.
 • Deltar vid överlämning av materiel till Försvarsmakten
 • Följer upp och styr inriktningen av materielförändringar.
 • Ansvarar för konfigurationsledning, såväl hårdvara som mjukvara, inom eget område.
 • Bidrar till att utveckla och förbättra arbetsmetoder inom designgruppen, Stödavdelningen och Arméstaben.

Kvalifikationskrav

 • Du är lägst högskoleingenjör eller har motsvarande teknisk bakgrund.
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Minst B-körkort manuell
 • God kännedom inom något av de tekniska systemen:
(CI 1) Arméns radiosystem, mobiltkärnnät, C2 system 

(CI 2) Strf 90, Strv 122, Patgb eller Ptgb 14-16

Läs hela annonsen på www.forsvarsmakten.se

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Standardiseringsingenjör

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat