arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två beredskapshandläggare till Samhällsskydd och beredskap

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för Samhällsskydd och beredskap utgörs av en grupp på 11 personer och är en egen enhet som tillhör staben vid länsstyrelsen. Tillsammans arbetar vi på olika sätt för att länet ska ha en god förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan, från fredstida olyckor till höjd beredskap och krig.

Vi ansvarar för såväl planering och långsiktigt arbete som hanteringen av skarpa händelser då enheten utgör motorn i Länsstyrelsens krisorganisation.
Arbetet inom gruppen bygger på prestigelöst samarbete där roller och uppgifter kan fördelas och ändras beroende på de olika uppdragen och utvecklingen i samhället.

Samhällsskydd och beredskap är ett aktuellt område som är under utveckling och vi söker därför ytterligare två medarbetare som ska arbeta med våra uppgifter inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Tjänsterna kan komma att anpassas utifrån de sökandes kompetensprofil.

Vi söker dig som vill arbeta med uppgifter såsom:
 • Samordna och stödja länets krisberedskapsaktörers arbete med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetplanering samt civilt försvar
 • Stödja och följa upp kommunernas arbete enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • Planera, genomföra och delta i övningar
 • Driva och delta i projekt
 • Ingå i länsstyrelsens kris- och krigsorganisation samt vara tjänsteman i beredskap vid behov
 • Delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom området

KVALIFIKATIONER

Du ska ha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har kunskap om och erfarenhet av arbete inom samhällets krisberedskap och totalförsvar gärna på lokal, regional eller nationell nivå.

Vi söker dig som har ett brett samhällsengagemang och förståelse för hur samhällets olika funktioner samverkar. Du bör ha erfarenhet av att arbeta självständigt och strukturerat. Vårt arbete innehåller ett stort mått av utvecklingsinsatser där få och inga färdiga mallar finns. Vi behöver därför medarbetare som är ansvarstagande, drivande, kreativa och har förmåga till helhetssyn. Du tycker om att arbeta i team och är flexibel i ditt sätt att samarbeta men kan även formulera din egen uppfattning och driva den. Du är intresserad av att ta stort ansvar och är öppen för att växla mellan arbetsuppgifter.

Vi söker dig som har helhetsperspektiv, är lyhörd, utåtriktad och har lätt för att samarbeta.

Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för att komplettera övriga gruppens personligheter och kompetenser.

Vi ser gärna att du har kompetens och arbetslivserfarenhet inom några av nedanstående områden:
 • Krisberedskap
 • Totalförsvarsplanering
 • Säkerhetsskydd
Tjänsteresor med övernattning ingår i arbetet.
Körkort B krävs.
Säkerhetsprövning klass 2 är en förutsättning för arbetet.

Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.