arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tullverket söker insatsledare

 • Yrkesroll

  Tulltjänsteman

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. 

Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniks inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter. 

Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Din huvudsakliga arbetsuppgift som insatsledare innebär att du ansvarar för ärenden som bedrivs som förundersökningar i form av insatser/ärenden och kontrollerade leveranser mot storskalig och organiserad brottslighet. Detta görs på uppdrag av tullkriminalledningen och allmän åklagare. Du gör operativa bedömningar och ger i första hand spanare, analytiker och utredare uppdrag att utföra beslutade uppdrag. 

Som insatsledare kan du även komma att leda operativa insatser i de underrättelseärenden som produceras av Tullverkets underrättelseenhet. I detta arbete ska du fungera som en ingång för underrättelseenheten till tullkriminalenheten, ansvara för deras underrättelseärenden i den operativa fasen, återrapportera och ständigt vara insatt i deras behov och pågående ärenden. Du ska i detta arbete prioritera underrättelseuppdrag samt styra spaning etc. operativt. 

Som insatsledare i förundersökning eller underrättelseärenden ska du fortlöpande dokumentera, följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder till underrättelseenheten, tullkriminalenheten och till allmän åklagare. 

Vi söker dig som har:    
 • Grundläggande utbildning inom tullverkets brottsbekämpning, eller motsvarande utbildning från annan brottsbekämpande myndighet.
 • Mycket god erfarenhet av operativt brottsbekämpningsarbete.
 • Mycket god erfarenhet inom hela förundersökningsprocessen.
 • Mycket god kunskap inom tullkriminalverksamheten, exempelvis utredning, analys eller spaning eller motsvarande kunskap från annan brottsbekämpande myndighet.
 • Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, och förmåga att uttrycka sig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift.
 • God datorvana, kunskap i MS Office-paketet.
 • Körkort, klass B.
 • Svenskt medborgarskap. 
Det är meriterande om du har: 
 • Akademisk utbildning, inom områden som kan vara relevanta för tullkriminalens arbete, ex juridik, kriminologi.
 • Vidareutbildning inom underrättelse/analys-, spanings- eller brottsutredningsområdet.
 • Erfarenhet av att operativt leda personal.
 • God erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel.
 • Ledarskapserfarenhet.
 • Erfarenhet av underrättelsearbete. 
Personliga egenskaper 
 • Ledarskapsförmåga – Leda och styra gruppen och dess medlemmar för att nå mål på ett effektivt sätt. Integritet och mod att fatta och fullfölja beslut samt ta tag i utmaningar.
 • Kommunikativ och entusiasmerande – Ska tydliggöra riktning och ramar, inkludera och lyssna in samt entusiasmera medarbetare att dra åt samma håll. 
 • Samarbetsförmåga – Kunna samarbeta på alla nivåer både internt och externt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Lyssnar och respekterar andras åsikter och behov. Samverkar med andra grupper för se till helhet och verksamhetens bästa.
 • Drivkraft – Kunna ta egna initiativ, samt leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål. Ha förmåga till nytänkande, att se nya lösningar inom området och föreslå nya rutiner och/eller arbetsmetoder.
 • Flexibel –Har förmåga att kunna anpassa verksamheten och arbetet till nya krav.
 • Gott omdöme – Kunna uppträda ansvarsfullt, som en god representant för Tullverket såväl internt som externt.
 • Förmåga hantera stress– Ha förmåga att kunna fokusera på rätt saker, ha förmåga att även i stressiga situationer kunna fatta rätt beslut, hantera egen och andras stress.
 • God förmåga att planera och strukturera arbetet 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! 

Övrigt 

Referensnummer: PER 2021-457. 

Placeringsort: Malmö. 

Tjänsten innebär såväl in- och utrikes resor. 

Befattningen innebär i huvudsak dagtidstjänstgöring, men i tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring. Beredskap innehas i regel ungefär var fjärde vecka. 

Det kan bli aktuellt för de sökande att genomgå chefstester.   

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning fattas kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning.

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av biträdande tullkriminalchef Erik Friberg, tel. 040-661 33 58. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Dan Nilsson, tel. 0454-364 19 och för Saco-S, Cathrine Hobler, tel. 040-661 33 64. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 23:e juni 2021(förlängd ansökninstid). Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Tulltjänsteman

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat