arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Drömmer du om att bli polis? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under våren 2023 kommer Polismyndigheten rekrytera IT-forensiker till vårt traineeprogram i Polisregion Syd. Under traineeprogrammet kommer du att gå vår funktionsinriktade polisutbildning för att sedan arbeta som IT-forensiker med polismans befogenheter.
Om traineeprogrammet
Augusti 2023 är starten för dig som blir antagen till traineeprogrammet. Du kommer från start att vara anställd på Polismyndigheten. Traineeprogrammet börjar med en verksamhetsförlagd introduktion som pågår på heltid de första fyra månaderna därefter fortsätter din anställning vid den funktionsinriktade polisutbildningen under sammanlagt ett år, följt av en aspirantutbildning på sex månader. Efter avslutat traineeprogram inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning och godkänd aspirant samt säkerhetsprövning, anställs du som polisassistent med funktion som IT-forensiker.
Syftet med traineeprogrammet är att erbjuda dig en bra introduktion och en bred kunskap inom den verksamhet där du blir placerad. Traineeprogrammet har som mål att stötta din fortsatta personliga utveckling och yrkesmässiga karriär. Du får även en god möjlighet att börja bygga upp ditt personliga nätverk då du under traineeperioden skapar många värdefulla kontakter.
Under traineeprogrammet varvar vi praktik, studiebesök och utbildning både internt och externt. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.
Som anställd på Polismyndigheten är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.
Om den funktionsinriktade polisutbildningen
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.
Beskrivning av arbetsplatsen
Polisregion Syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden och fyra regionala enheter. Regionen har ca 5000 anställda.
Möjliga placering för funktionen är Malmö och Helsingborg.
Regionalt it-brottscentrum
Regionalt it-brottscentrum lyder under den regionala utredningsenheten (RUE) som tillsammans med polisområdena ansvarar för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, IT-brott, bedrägeriärenden, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande.
Regionalt it-brottscentrums uppgift är att stötta regionen med IT-kompetens och det gör vi genom att hjälpa utredare med IT-inslag i deras utredningar, genomföra IT-forensisk bevissäkring från digitala medier samt internetinhämtning. Vi utreder också komplexa cyberbrott och dataintrång på sektionen. Från den 1 maj 2019 började vi succesivt att ta över ansvaret för utredning av internetrelaterade dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och har från den 1 september ansvaret att utreda dessa brott fullt ut i regionen.
Arbetsuppgifter
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem.
Utöver rollen som IT-forensiker är du även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.
Genom ditt arbete kommer du bli exponerad för material som kan vara stötande och obehagligt. Därför ställs det särskilda krav på förmåga att hantera sådana situationer professionellt med fokus på utredningen och verksamhetens mål. Det förekommer även att IT-forensiker får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör.
Den snabba teknikutvecklingen i samhället är en särskild utmaning för verksamheten och ställer krav på ett intresse att följa och förstå denna. Det förutsätts även att du håller dig uppdaterad med aktuell lagstiftning och regelverk.
Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en vass IT-forensiker. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss.
Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Vid utbildningsstart som lägst en kandidatexamen inom exempelvis IT-säkerhet, IT-forensik, data, programmering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Examen får vara högst två år gammal när du ansöker.
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.

Det är meriterande om du har:

God kunskap om olika filsystem (t ex. NTFS, APFS, ext-familjen och exFAT)
Nätverkskunskaper (t ex. protokollet IP, adresstilldelning, NAT och PAT)
Kunskaper om analys av skadlig kod
Erfarenhet av eller kunskap om programmering t ex. i Python, Java, C#
Erfarenhet av Live Forensics

Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen.
OBS: På grund av begränsat annonsutrymme hos Arbetsförmedlingen hittar du den fullständiga annonsen/informationen när du klickar på Ansök här
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön