arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tillfällig forskartjänst i långtidsdynamik

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi söker forskare inom långsiktig populationsdynamik. Vid institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.

Arbetsuppgifter:

Denna korttidsanställning omfattar tre huvudsakliga delprojekt inom ämnesområdet populationers demografi och populationstillväxt: i) analys av Integrerade populationmodellers (IPM) säkerhet i att skatta täthetsberoende effekter av immigration. ii) sammanställa och analysera relationen mellan vertebraters medelöverlevnad och miljödriven variabilitet överlevnad, samt iii) undersöka om föräldraeffekter (parental effects)  förstärker eller försvagar generella habitateffekter i överlevnad och reproduktion i en långtidsstudie av stenskvättor utanför Uppsala.

Kvalifikationer:

Du ska ha doktorsexamen i ekologi eller liknande samt erfarenhet av minst två års postdoc. Du ska ha en dokumenterad erfarenhet i att hantera och analysera långtidsdata på demografi och dynamik, utveckla och analysera demografiska data i ett IPM ramverk, samt en god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.

Speciell vikt läggs på vetenskaplig skicklighet och förmåga att analysera och modellera långtidsdata på demografi i populationer.

 

Placering:

Institutionen för ekologi, Uppsala

Anställningsform:

Tillfällig anställning som forskare, 100% under 5 månader med möjlighet till viss förlängning

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-26

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogsbruksforskare

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat