arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tidsbegränsad universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  26 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället.

Digital humaniora är ett nytt och växande huvudområde inom utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Ämnet är i en etableringsfas med ett nytt tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i digital humaniora, i samarbete med Linnaeus University iInstitute, medlem av den internationella iSchool Orgsanization. Digital humaniora är vid Linnéuniversitetet placerat inom biblioteks- och informationsvetenskap. Biblioteks- och informationsvetenskap utgör tillsammans med, arkeologi, filosofi, geografi, historia, kulturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges på grundutbildningsnivå och avancerad nivå, inom program och som fristående kurser, på campus och distans.

Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora
Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 50 %, ett år med möjlighet till förlängning.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på det internationella mastersprogrammet i digital humaniora, inklusive handledning och examination. Anställningen innebär också arbete med att stärka digital humaniora som huvudområde vi Linnéuniversitetet inom ramen för Linnaeus University iInstitute. Innehavaren av tjänsten förväntas aktivt delta i planering och kursutveckling i samarbete med bland annat olika institutioner vid fakulteten för konst och humaniora och fakulteten för teknik. Undervisning inom kandidatprogrammet för biblioteks- och informationsvetenskap kan också förekomma. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt delta i institutionens och ämnets inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Anställningen innebär möjligheten att ha en ledande och organiserande roll i utveckling och genomförande av undervisning och forskning inom digital humaniora. Institutionen för kulturvetenskaper är högt profilerad inom forskning och erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som alla medarbetare förväntas bidra till och ha glädje av i sin egen forskning. Samhällelig drivkraft, samverkan med det omgivande samhället, genom forskningskommunikation, uppdragsutbildning och gemensamma forskningsprojekt är också en del av en universitetslärares uppdrag. Möten på institutions- och fakultetsnivå sker på båda campus.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i digital humaniora, biblioteks- och informationsvetenskap, digital transformation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Se utlysningen i sin helhet med övriga bedömningsgrunder på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Kontaktpersoner
Prefekt malin.lennartsson@lnu.se
HR partner jessica.drott@lnu.se
Studierektor fredrik.hanell@lnu.se
Fackliga företrädare tfn 0772- 28 80 00

Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2020

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat