arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teknisk Chef (OR8) till FMLOG JSS

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

Befattningen erbjuder
Som Teknisk Chef (TC) vid JSS är den internationella arenan ditt intresseområde. TC stödjer JSS ledningsavdelning  och funktionsleder avdelningar vid FMLOG JSS inom området Teknisk Tjänst. 
TC JSS sammanhåller JSS logistiksstödsplan samt samordnar densamma med respektive Försvarsgrensstab (FGS).

Om enheten
Joint Service Support (JSS) är en av 7 enheter inom FMLOG. Enheten JSS sysslar i huvudsak med internationell logistik. Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsavdelning. JSS är bakre hänvisning för förband som är insatta i internationell tjänst. JSS deltar även i förberedelserna för förband som skall rotera genom att utbilda förband inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst.

Enhetens huvudsakliga uppgifter är att vidmakthålla pågående insatser, deployera och redeployera förband samt utbilda förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som TC JSS är att vara JSS kontakt gentemot FGS och berörda OrgE avseende vidmakthållandet av materielsystem i insatsområden. Vidare ska TC JSS stödja enhetschefen att genomföra verksamhet så effektivt som möjligt enligt gällande lagar och regelverk samt FM/FMLOG och C JSS styrningar i syfte att stödja C JSS interna styrning och kontroll samt långsiktiga ledning av JSS.

Härvid ansvarar TC JSS för att:

 • Följa upp uppgiften vidmakthållandet av de internationella insatserna inom ramen för teknisk tjänst.
 • Utarbetar underlag för materielomsättningsplaner till FGS tillsammans med funktionsföreträdare förnödenhetsförsörjning JSS och JSS avdelningschefer.
 • Kvalitetssäkrar kompletterande bestämmelser och rapporter avseende tekniska systemstöd.
 • Handleder/utvecklar nya tekniska officerare vid FMLOG JSS tillsammans med C TekA avseende vidmakthållandet av insatserna.
 • Utarbeta missiv för utgivna och fastställda Tekniska Order (TO) som berör materielsystem som återfinns i insatsområden, samt ge order till C TekA JSS, alternativt Teknisk Off om införandet av TO.
 • Beredd stödja planering vid uppsättande, utveckling och avveckling av internationella insatser inom ramen för teknisk tjänst.
 • Beredd understödja C TekA med planering av systemstöd
 • Representera FMLOG JSS på möten rörande de områden tjänsten avser.
 • Beredd leda tillfälliga arbetsgrupper inom ramen för Teknisk tjänst
 • Beredd stödja respektive FGS vid planering för byte, införande och/eller avveckling av materielsystem i internationell tjänst.
Till detta även genomföra stöd till insatta förband i insatsområdet i enlighet med FMLOG JSS logistikstödsplan. Därtill genomföra utbildning för förband som skall ingå i internationell insats som ett led i roterande förbands förberedelser. Representera JSS ledningsfunktion vid möten och/eller projekt gentemot andra förband och/eller processer.

I övrigt deltar du i avdelningens arbete gällande utveckling, trivsel och förbättring av verksamheten samt eventuell utbildning som krävs för tjänsten.

Kvalifikationer

• Genomförd HSOU (NBO OF2 med prognos mot ÖHSOU)
• Officersutbildning med inriktning teknisk tjänst
• Körkort B (manuell)
• God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper inom fackområde samt god analytisk förmåga

Meriterande

• Utbildning i LIFT (US)
• Utbildning PRIO 5/6
• Internationella logistikkurser så som COE, UNLOC, eller motsvarande kurser
• Genomförd internationell tjänst i logistikbefattning
• Militära förarbevis och C körkort

Personliga egenskaper

Vi söker dig som trivs med en omväxlande tjänst med hög grad av självständigt arbete och ansvar, innehållande administrativt- så väl som praktiskt arbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Enl. senare ök dock senast 2022-08-01

För upplysningar om befattningen kontakta:

C JSS                                                      

Magnus Rosberg                      073-143 60 64
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Generalist FMLOG

Victoria Landström                  073-252 12 19

Fackliga företrädare:
OFR/O Torbjörn Bäckman         070-695 30 22

OFR/S Håkan Antonsson                  

SEKO Eva-Britt Steen               

SACO Bengt Rainer


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-21. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistofficer

Lön

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat