arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teknisk chef och Datadirektör för forskningsarena i bildmedicin

 • Yrkesroll

  Driftchef, data

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Teknisk chef och Datadirektör för Analytical Imaging Diagnostics Arena (AIDA), hörande till Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, placerad vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Universitetssjukhuset i Linköping.

Din framtida arbetsplats

Du kommer att tillhöra Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, men vara placerad vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Universitetssjukhuset i Linköping. Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med stor internationell genomslagskraft. Genom tät samverkan mellan klinisk verksamhet och forskning inom teknik och medicin skapar CMIV lösningar kring framtidens utmaningar.
Läs mer: www.liu.se/cmiv

Analytical Imaging Diagnostics Arena (AIDA) är en nationell arena med bas på CMIV, för forskning och innovation inom artificiell intelligens (AI) för medicinsk bildanalys. Här möts akademi, sjukvård och industri för att ta tekniska framsteg inom AI till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg.
Läs mer på www.medtech4health.se/aida

Arbetsuppgifter

Du kommer att designa verksamheten inom datahubben och leda dess utveckling i alla dess aspekter. En nyckeluppgift är att göra de datarelaterade tjänsterna attraktiva och effektiva för AI-forskare. Det kommer också vara centralt att bygga processer för dataextraktion som minimerar insatsen för berörda vårdgivare och att bygga förtroende och uppskattning för AIDA:s verksamhet. Uppdraget innefattar att adressera utmaningar av många typer, såsom juridiska frågeställningar, integritetsfrågor och finansieringsmodeller.

Du kommer arbeta på strategisk nivå såväl som med jordnära utveckling av tekniska lösningar för extraktion och berikning av data. Det förväntas att uppdraget kommer inkludera tekniskt ledarskap inom större forskningsprojekt på europeisk nivå.

Behörighet

Tjänsten kräver en Master of Science eller liknande, och doktorsgrad i ett datavetenskapligt ämne. Du behöver visa på stor yrkeserfarenhet från IT-området, inom akademi, industri och/eller sjukvård.

Erfarenhet från forskningsverksamhet inom ett datavetenskapligt område med stora datamängder anses som en mycket stark merit. Forskningserfarenhet rörande biomedicinska data är starkt meriterande, så även erfarenhet från AI-tillämpningar. Kunskap om krav för att hantera känsliga persondata, och erfarenhet av ledarskap i dessa sammanhang, är starka positiva faktorer i bedömningen av kandidater. Ytterligare viktiga meriter för tjänsten är erfarenhet från att driva infrastrukturtjänster för forskningsändamål, och erfarenhet från att leda internationella samarbeten.

Du ska visa på ledarskapskicklighet, inklusive en förmåga att organisera komplexa insatser som involverar sammanslutningar med stor heterogenitet. Som meriter betraktas också erfarenhet från strategiskt beslutsfattande i system- och mjukvaruutveckling.

Tjänsten kräver excellent kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, på både svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Driftchef, data

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat