arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teknisk Chef MR M

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 september

 • Sök jobbet senast

  26 oktober

Om jobbet

Logistikavdelningen genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisktjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 Arbeta med funktionen teknisktjänst vad avser planering, samordning, hänvisningar, orderskrivning, rapportering,
 samverkan/beredningar mot högre chef, sidordnade enheter, underställda förband och civila aktörer.
 Planera förebyggande och avhjälpande underhåll och leda den tekniska tjänsten för regionens förband samt egen stab.
 Företräda funktionen teknisktjänst i regional totalförsvarsplanering.
 Ingå i ledningslag eller planeringslag vid höjd stabsberedskap.
 Stödja C J4 i övrigt tilldelade uppgifter.

Generella krav för befattningen

 Militär officersutbildning till nivå OR 8/OF 2, med inriktning teknisktjänst.

Meriterande kvalifikationen

 Erfarenhet av arbete inom teknisktjänst i Försvarsmakten.
 Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
 Tidigare innehaft befattning på förband med erfarenhet av taktisk verksamhet (Trosskomp/Batstab S 4/Brigadstab,    
 Logbat, FMLOG) alternativt regementsstab (G4).
 God datavana med utbildning i PRIO/SAP och LIFT.

Personliga egenskaper

 God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
 God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
 God förmåga att ta initiativ.
 Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
 Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.

Upplysningar om tjänsten

Kontakta logistikchefen för MR M, Mj Håkan Sjödin 070-9503892

Övrigt

Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter

OF Livgardet Stefan Morin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margaretha Hessling
OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat