arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teamledare till förvaltningsprocessenhet 1 Boden

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juli

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

Vi söker teamledare till förvaltningsprocessenheten i Boden.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Förvaltningsprocessenheten hanterar överklaganden från personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd samt prövar om det finns hinder mot att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Enheten för Migrationsverkets talan vid förhandlingar i domstol och bidrar till Migrationsverkets övergripande rättsliga kvalitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen.  Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.  

Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.

I rollen ingår också att utföra arbetsuppgifter som processförare. Som processförare för du Migrationsverkets talan vid domstolsprövning av utlänningsärenden. Förfarandet kan vara både muntligt och skriftligt. I rollen ingår också arbete med utredning och prövning av andra ärenden inom Migrationsverkets verksamhet.

Personliga kompetenser

Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du ska ha en förmåga att kunna skapa engagemang och delaktighet samt arbeta bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som teamledare fattar du ibland snabba beslut och agerar utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.

Krav


Juristexamen

- Erfarenhet av arbete med kvalificerat juridiskt arbete vid domstol eller processvana förvärvat på annat sätt inom migrationsrätt eller andra rättsområden
- Erfarenhet av ledande position i ett teambaserat arbetssätt
- Goda kunskaper i förvaltningsrätt, sekretess och förvaltningsprocessrätt
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter


- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Arbete i offentlig verksamhet

Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom migrationsrätt Erfarenhet av arbete med frågor som rör migration och utlänningslagstiftning, asyl- eller tillståndsrätt

Upplysningar

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Boden
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 augusti 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100*%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning