arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teamledare till ankomstenhet 3 i Kållered

 • Ort

  Mölndal

 • Yrkesroll

  Gruppledare för kontorspersonal

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Vi söker teamledare till ankomstenhet 3 i Kållered.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen.  Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.  Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering. Enhetens ansvarsområden innefattar bl.a. receptionsarbete, boendefrågor, underrättelser vid samtal med tolk och hantering av bidragsbeslut.

Personliga kompetenser

Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. I beslutsfattande är du snabb och du har förmågan att agera korrekt trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du visar också omdöme under tidspress.

Krav

• Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
 •  Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
 •  Erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
 •  God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 •  Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

• Ledarskapsutbildning
 •  Coachande ledarskap
 •  Erfarenhet av ett leanbaserat arbetssätt och/eller processledning
 •  Erfarenhet av att leda i förändring
 • Tidigare erfarenhet av ansöknings- och/eller mottagningsverksamhet på Migrationsverket

Upplysningar

Anställningsform: vikariat t.o.m. 31 januari 2020 med möjlighet till förlängning. Arbetstider: kontorsarbetstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Kållered
Tillträde: 1 oktober 2019

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till tillförordnad enhetschef samt enhetens teamledare längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 25 augusti 2019. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Kontaktpersoner

Tove Stenqvist

010-4859794


Emma Duvinger

010-4855470