arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teamledare med digital kompetens till Länsstyrelsens centraldiarium

 • Ort

  Jönköping

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Länsstyrelsen grundades år 1634. 384 år senare handläggs våra ärenden digitalt. Vill du vara med på den fortsatta resan?

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet. Vi verkar som en samlande kraft för länet och utgör en viktig länk mellan staten samt länets kommuner och invånare. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och ser till att politiska beslut som påverkar länet får så bra effekt som möjligt. Målet är att göra det bästa för Jönköpings län och samtidigt bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt breda uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi skapar samhällsnytta genom kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll.

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation med hög kompetens inom våra verksamhetsområden. Här arbetar biologer, ingenjörer, kommunikatörer, samhällsplanerare, agronomer, jurister, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ekonomer, veterinärer, jägmästare och många fler. Vi är omkring 280 medarbetare som jobbar tillsammans med våra olika kompetenser som utgångspunkt för länet bästa.

Länsstyrelsen befinner sig mitt i en digitaliseringsprocess som innebär att vi utvecklar och anpassar våra analoga arbetssätt till digitala. Detta innebär nya utmaningar och därmed behov av att tillföra kompetens och erfarenhet av att hantera digitalt material.

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsens diarium/arkiv, som finns på rättsenheten, ger stöd och service åt hela myndigheten när det gäller registrering och hantering av ärenden och allmänna handlingar i övrigt. Vi jobbar i ärendehanteringssystemet Platina och har sedan i maj 2018 en digital ärendehandläggning. Omkring 10 000 ärenden hanteras i Platina varje år.

I rollen som teamledare ingår både ett verksamhetsansvar och ett teamledaransvar. Verksamhetsansvaret innebär att du arbetar tillsammans med teamet i det dagliga arbetet som bland annat består av att registrera handlingar i Platina, kvalitetsgranskning och att stödja och utbilda handläggare i Platinarelaterade frågor - parallellt med att du ansvarar för att utveckla och implementera digitala arbetssätt.

Teamledaransvaret innebär att du involverar medarbetarna i utvecklingen och implementeringen av de nya arbetssätten. Det gör du genom att sätta och regelbundet följa upp och revidera gemensamma mål.

Du leder även den grupp som kommer att ansvara för förvaltningen av det redan genomförda digitaliseringsarbetet kopplat till ärendehanteringen på Länsstyrelsen. Detta innebär att du har en dialog med representanter från verksamheterna på myndigheten för att få reda på vilka behov som finns och när aktuella förändringar är lämpliga att införa. Länsstyrelsens verksamhetsutvecklare är också en viktig samarbetspartner för dig.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har erfarenhet av liknande uppdrag av digitala processer, som vet vad man behöver tänka på när material ska hanteras digitalt istället för analogt och som har erfarenhet av arbetssätt som lämpar sig för digitala arbetsmiljöer. Du har därför god digital förståelse och har kunskap om hur olika digitala verktyg kan underlätta teamets och myndighetens arbete. Du behöver också ha god förståelse för de regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar och myndigheters verksamhet, eftersom de sätter ramarna för vårt arbete.

Din digitala kompetens kan du ha förvärvat på olika sätt. Till exempel genom en eftergymnasial förvaltningsutbildning som du kompletterat med yrkesinriktad kompetensutveckling inom digitalisering, eller en eftergymnasial utbildning inom IT- eller systemvetenskap som kompletterats med förvaltningskunskap.

Utöver din kompetens inom verksamhetsområdet har du erfarenhet av att leda personer i förändringsarbete. Har du erfarenhet av förändringsledning i digitala arbetsmiljöer och system så är det meriterande.

För att lyckas med uppdraget tror vi att det är viktigt att du agerar kommunikativt och med en helhetssyn som ger dig en förståelse för hela myndighetens verksamhet och dess behov av stöd och service i handläggnings- och arkivfrågor. Det är också viktigt att du involverar medarbetarna så att det är ert gemensamma engagemang som driver utvecklingen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att du kommer genomgå säkerhetsprövning och måste vara svensk medborgare.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja etnisk och kulturell mångfald bland medarbetarna.

Länsstyrelsen i Jönköping har rökfri arbetstid, läs gärna mer på vår webbplats vad det innebär.

Kontaktpersoner

Anna Adholmer

010-2236000