arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Tandläkare till anställning som universitetsadjunkt

 • Yrkesroll

  Tandläkare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  6 mars

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Ämnet oral protetik

Vi bedriver vård, utbildning och forskning inom specialiteten oral protetik. Här arbetar ett team av specialister i oral protetik, tandläkare under specialistutbildning, allmäntandläkare, doktorander och internationella tandläkare under masterutbildning. Vi undervisar om risk- och prognosbedömning, terapiplanering och rehabiliterande behandling. Vi bedriver både klinisk och experimentell forskning inom beslutsfattande, biomaterial och processtekniker, rekonstruktiv vård samt om oral hälsorelaterad livskvalitet. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet

Innehåll, arbetsuppgifter och behörighet

Huvudsakliga uppgifter som universitetsadjunkt:

- undervisning och klinisk handledning inom området oral protetik
- medverkan i avdelningens forskningsaktivitet
- egen klinisk verksamhet
- delta i utvecklings- och kvalitetsarbete
- administrativa uppgifter samt enklare lednings/ansvarsuppdrag inom undervisning

Behörighet för anställningen som universitetsadjunkt:
 • Tandläkarexamen och svensk tandläkarlegitimation
 • Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för anställningen krävs:

 • Dokumenterad och aktuell klinisk skicklighet
 • Dokumenterad pedagogisk förmåga
 • Dokumenterat intresse för forskning och utveckling
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga
 • Svenska och engelska i tal och skrift
Innehåll och uppgifter som ST-tandläkare – specialiseringsutbildning
Specialiseringsutbildningen motsvarar heltid under 3 år. Specialiseringstjänstgöringen sker med varvad teori och klinik under handledning.
Utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (HSLF-FS 2017:77) avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.
Både den kliniska och teoretiska utbildningen är förlagd till Odontologiska fakulteten, oral protetik.

Behörighet för anställningen som ST-tandläkare
Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation samt 2 års allmänpraktik på heltid, inkluderat både barn- och vuxentandvård.

Bedömningsgrunder

Meritvärderingen av tandläkare vid tillsättning av specialisttjänst är utarbetad av nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). För bedömningskriterier se länk:
http://www.folktandvarden.se/om-folktandvarden/specialistutbildning-for-tandlakare/meritvardering-nationella-st-tjanster/.

Upplysningar

Docent/sektionschef Christel Larsson, christel.larsson@mau.se, tel 040-665 85 47.
Adjunkt/studierektor Henrik Berlin, henrik.berlin@mau.se, tel 040-665 84 88.

Övrigt

Du söker både tillsvidareanställningen som universitetsadjunkt 100 % och utbildningsanställningen som ST-tandläkare som är tidsbegränsad och kan variera i omfattning över tid. Under tiden som du är ST-tandläkare är du tjänstledig motsvarande omfattning från adjunktsanställningen. Individuell lönesättning tillämpas för adjunktsanställningen och lokalt löneavtal för anställning som ST-tandläkare. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-03-06.
 • Styrkt CV
 • Meritförteckning till utbildningsanställning för specialiseringstjänstgöring, se länk nedan
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Referenser
 

 

Se annons i sin helhet på vår hemsida www.mau.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Tandläkare

Lön

Individuell lönesättning tillämpas för adjunktsanställningen och lokalt löneavtal för ST-tandläkare

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat