arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Taktikbefäl TU Samband OR 7

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  25 april

Om jobbet

LSS UTV Luft rekryterar Taktikbefäl TU Samband, OR7

Kort om UTV LUFT


Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan skall kunna vidmakthållas på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens insatsförmågor. Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden och från taktisk till stridsteknisk nivå. Enheten består av ett antal Taktik- och teknikutvecklingsavdelningar (TU) som utvecklar flygvapnets krigsförband och funktioner.

 

Kort om TU Samband


TU Samband stödjer med ledningssystemkompetens vid utveckling av flygvapnets krigsförband.
 • TU Samband stödjer alla avdelningar inom UTV Luft med ledningssystemkompetens vid utveckling av taktiska metoder för flygvapnets samtliga krigsförband, som inarbetas i styrande dokument, publikationer och andra handböcker.
 • TU Samband stödjer KFA och MOA i högkvarteret avseende utveckling av flygvapnets krigsförband inom ledningssystemområdet. Detta kan ske genom framtagande av underlag till t ex KFS och KFM
 • TU Samband deltar i materielutvecklingsprocessen i syfte att medverka till att flygvapnets krigsförband tillförs lämplig ledningsstödsystemmateriel med hänsyn till det taktiska nyttjandet av krigsförbanden.
 • TU Samband utvecklar krigsförbanden i nära samverkan med respektive förband.
 • TU Samband inhämtar kunskap såväl nationellt som internationellt genom deltagande i studier, projekt, mässor, övningar och möten.
 

Sökande enhet


LSS UTV LUFT, TU Samband. Arbetsort: Linköping men kan även vara Uppsala.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Taktikbefäl TU Samband deltar i utvecklingen av förmågor rörande sambands- och informationssystem i flygvapnets samtliga typförband, men med särskilt fokus på flygbasförbanden.

Detta innebär i stort följande arbetsuppgifter:

 • Delta i framtagande av flygvapnets övergripande krav och målsättningar för sambandstjänsten.
 • Självständigt arbeta mot uppsatta mål för att utveckla flygvapnets bassambandstjänst.
 • Genomföra kvalificerad handläggning och beredning av ärenden inom sambands- och informationssystemtjänsten med tyngdpunkt på bassambandstjänst.
 • Samverka med förband, skolor, enheter, HKV, FS och FMV rörande utveckling av SIS-tjänsten.
 • Leda projekt och arbetsgrupper.
 • Delta i arbetsgrupper.
 • Stötta sektionschefen med att ta fram underlag för budgetering och verksamhetsplanering.
 • Arbetsleda inlånad personal (inget personalansvar)
 

Önskvärda kvalifikationer

 • Hög social kompetens och ett intresse för att arbeta med människor.
 • Kunna bidra till stor arbetsglädje och gott kamratskap och därigenom ge förutsättningar för ett öppet och kreativt arbetsklimat.
 • Lätt för att driva egna projekt med stort eget ansvar.
 • Kunna relatera olika utvecklingsfrågor och problemställningar till ett helhetsperspektiv men även kunna sätta sig in i detaljer.
 • God erfarenhet av sambandstjänst inom flygvapnets bassystem.
 • Kännedom om styrande dokument gällande både produktionsprocessen men även utvecklingsprocessen.
 • Krav B-körkort
 

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor.
 • Erfarenhet av stabsarbete inom ledningsområdetErfarenhet och kunskap inom FTN.
 

Personliga egenskaper


På UTV LUFT värdesätts att man är utåtriktad med hög social kompetens och har lätt att knyta kontakter men även att kunna arbeta enskilt under vissa perioder. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av


Tjf C LSS UTV LUFT Övlt Håkan Jacobsson, hakan.jacobsson@mil.se, 072-3510835
C Planavd LSS UTV LUFT Mj Carl Miemois, carl.miemois@mil.se, 073-3293640
C TU Samband LSS UTV LUFT Örlkn Rickard Almlöf, rickard.almlof@mil.se, 070-3027690

 

Fackliga representanter


OFR/O Ärna Peter Oscarson, 018-19 63 68  

 

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-25.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistofficer

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat