arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

System developer/Back-end developer for national research infrastructure

 • Yrkesroll

  Systemutvecklare/Programmerare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet?

Naturhistoriska riksmuseets position är att vara Det forskande museet som visar vägen. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Naturhistoriska riksmuseet är ett forskande museum och ett av landets mest populära besöksmål. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning. Vi har över elva miljoner föremål i samlingarna, vilka utgör grunden för vår framgångsrika forskning inom geologi, paleontologi, zoologi, botanik samt miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder också ett ledande forum för möten mellan forskare och mellan vetenskap och allmänhet.

Enheten för bioinformatik och genetik bedriver forskning och utveckling inom informatik och genetik samt ansvarar för större nationella och internationella infrastrukturer. Enheten består av ca. 30 medarbetare och är uppdelad på tre grupper: bioinformatik, DNA-laboratoriet och forskning.

Nu har du chansen att som systemutvecklare globalt få bidra till att möjliggöra viktig forskning om ekosystem och biologisk mångfald– och arbeta med spännande utvecklingsfrågor inom ditt expertisområde.

OM SBDI – Swedish Biodiversity Data Infrastructure
SBDI – Swedish Biodiversity Data Infrastructure – är en e-infrastruktur etablerad 2021, som tillhandahåller data- och analystjänster som erbjuder rika möjligheter för innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. SBDI är ett konsortium av elva forskningsinstitutioner över hela Sverige, med huvudkontor på Naturhistoriska riksmuseet (NRM). Nationellt samarbetar vi med andra forskningsinfrastrukturer och organisationer med intresse för våra tjänster. SBDI är ett samarbetsprojekt som är värd för den svenska noden för Global Biodiversity Information Facility (GBIF), den globala infrastrukturen för forskning om biologisk mångfald. När vi utvecklar vår tekniska plattform är vi en del av Living Atlases community (LA).
SBDI:s övergripande vision är att tillhandahålla en kostnadseffektiv, spjutspetsinfrastruktur som stödjer nationell och internationell forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Vi vill ge forskare enhetlig och öppen tillgång till biologisk mångfaldsdata och till ett brett utbud av verktyg för att söka, visualisera och analysera denna data. SBDI stödjer öppen data (open data) och vetenskap, det vill säga transparent och tillgänglig kunskap som delas och utvecklas genom samarbetsnätverk. Specifikt följer vi FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable).

Läs mer om Swedish Biodiversity Data Infrastructure här: https://biodiversitydata.se/

ARBETSUPPGIFTER

Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med kollegor nationellt och internationellt bygga tekniska lösningar inom biodiversitetsinformatik som stöd för forskning. Du kommer att delta i utvecklingsarbetet inom infrastrukturen samt i koordineringen mellan våra lokala utvecklare och internationella team. Att bidra till diskussionerna både nationellt och inom det internationella konsortiet ingår i det ordinarie arbetet. Dina arbetskamrater kommer att inkludera forskare som deltar i utvecklingen av infrastrukturens funktionalitet tillsammans med tekniker och användare i Sverige och utomlands. På längre sikt, med hänsyn till dagens reserestriktioner, bör du vara beredd på att delta i konferenser utomlands och resa till samarbetspartners inom och utom landet.

KVALIFIKATIONER

Formella kompetenser
Vi behöver förstärkning till vår forskningsinfrastruktur och söker dig som har erfarenhet av att jobba med öppen källkod i distribuerade utvecklarmiljöer (t.ex. Git och GitHub) samt Linux operativsystem. Du har en utbildning på högskolenivå som datavetare, civilingenjör med IT-specialisering eller har motsvarande kunskaper från relevant erfarenhet. Du bör ha kännedom om Web Services (REST & SOAP), Spring Boot, Hibernate/ORM, JPA, Groovy, Grails, Maven och Gradle.

Du behöver god teknisk kompetens med containerplattformar som Docker samt DevOps-metoder som CI/CD (med verktyg som Ansible och Jenkins) samt Infrastructure as Code, och automatisering. Har du även erfarenhet av systemutveckling i Java- och JVM-baserade miljöer, RDBMS (t.ex. MySQL, PostgreSQL), NoSQL-databaser (t.ex. Cassandra, MongoDB) och sökindex (t.ex. SOLR, Elasticsearch) är du extra intressant. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Python eller R, särskilt vid hantering av dataflöden, och Agila metoder.

För att trivas hos oss kommunicerar du väl i tal och skrift på engelska och svenska, särskilt då kommunikationen på engelska är viktig i många sammanhang för denna tjänst.

Personliga kompetenser

Vi söker dig som är en driven, resultatinriktad person som kan arbeta i team för att för att uppnå bästa resultat. Du har förmåga att svara på utmaningar på ett flexibelt sätt och är engagerad och strukturerad, samt kan arbeta bra självständigt såväl som i grupp.

Vi värdesätter att du tar initiativ och kommer med nya förslag till arbetssätt eller aktiviteter som leder mot önskat resultat samt att du har förmåga att förklara hur verksamheten skulle kunna genomföras på bästa sätt.
Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt och du väntas kunna sätta upp och hålla fastställda tidsramar.
Framgångsrikt genomförande av uppgifter kommer att bero på din förmåga att respektera dina kollegors perspektiv, färdigheter och arbetsrelaterade mål, med insikt om hur du delar din kunskap och på annat sätt stödjer dem på ett sätt som gynnar teamet.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning.

ÖVRIGT

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Systemutvecklare/Programmerare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Så snart som möjligt, enligt ömsesidig överenskommelse.