arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Svenska kraftnät söker kraftsystemsspecialist inom totalförsvarsplanering

 • Yrkesroll

  Anläggningsingenjör, elkraft

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Som kraftsystemspecialist inom totalförsvarsplanering på Svenska kraftnät erbjuds du en mycket spännande roll i kärnan av energiomställningen i Sverige där du kommer att arbeta med att stärka beredskapen i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter och sektorer.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap som är under uppbyggnad och består idag av fyra anställda och ett flertal konsulter. Enhetens ansvar är att kravställa, hålla ihop och följa upp Svenska kraftnäts arbete med krisberedskap, kontinuitet, krishantering och totalförsvar inom elförsörjningen. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ligger också på den här enheten, liksom planeringen för Svenska kraftnäts uppgift att leda elförsörjningen vid höjd beredskap och krig.

Svenska kraftnät är i en expansiv fas där nya anläggningar ska byggas och gamla reinvesteras. Som Kraftsystemsspecialist inom totalförsvarsplanering kommer du att arbeta med att stödja anläggningsprojekten i utredningsfasen med vilken robusthet utifrån ett elberedskaps- och totalförsvarsperspektiv anläggningarna behöver. 

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg och möjlighet till distansarbetet kan finnas del av tid beroende på verksamhetens behov och arbetsuppgifterna. Resor inom landet förekommer.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som Kraftsystemsspecialist inom totalförsvarsplanering kommer du arbeta med att ta fram analyser, förslag på lösningar och prioriteringar var och hur robusthetsåtgärder ska ske. Tjänsten är ny så framtagande av riktlinjer och processer kommer vara en naturlig del av arbetet. Du kommer arbeta både självständigt och med omfattande samverkan med andra funktioner på Svenska kraftnät.

Din bakgrund

Du har akademisk examen inom elkraft, annat relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer relevant. Vidare har du:
 • flerårig erfarenhet av arbete inom eldistribution
 • flerårig erfarenhet av att utarbeta krav och styrdokument samt följa upp efterlevnaden av regelverk, analys och/eller utredningsarbeten       
 • B-körkort.
Du kan uttrycka dig väl i så väl tal som i skrift på svenska.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete på myndighet, goda kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar samt kunskap om relevanta lagar såsom ellagen, elberedskapslagen och elsäkerhetslagen.

Dina personliga egenskaper

För att vara framgångsrik i rollen krävs att du är en person med mycket god samarbetsförmåga, är tydlig och har helhetssyn då tjänsten innebär att bygga nätverk, arbeta över organisatoriska gränser och få saker att hända genom andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna rekryterande chef Karin Ringnér, tel. nr. 010 475 99 18 alternativt rekryterare Karin Segerholm, tel. nr. 010 475 99 77. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010 475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010 475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 8 december 2021. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. 

 

Vårt erbjudande till dig


På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Anläggningsingenjör, elkraft

Lön

Lön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat