arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Svenska kraftnät söker en planhandläggare

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 oktober

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu dig som vill bidra till vår verksamhet och som vill tillämpa och utveckla din kompetens som samhällsplanerare. 

Vi behöver under en period stärka upp enheten Framkomlighet och samhällsplanering med en planhandläggare. Som planhandläggare har du en central roll i att säkra ett kvalitetsinriktat arbete med samrådsremisser och planärenden så att vi kan möta samhällets behov av en säker elförsörjning. Rollen har en viktig funktion för Svenska kraftnät i arbetet med att skapa förutsättningar för andra aktörer att anlägga och planera verksamhet på ett sådant sätt att säkerhetsrisker och störningar i stamnätet undviks.

I rollen hanterar du remisser och ärenden från framförallt länsstyrelser och kommuner, men också från andra myndigheter, nätägare, företag och privatpersoner. Vanliga remisser är översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked, men också exempelvis vägplaner, naturreservat och samråd inför koncessionsansökningar enligt ellagen. Du ansvarar för att vid behov internremittera inkomna ärenden och remisser, sammanställa yttrande samt se till att ärenden och remisser besvaras i tid.

Enhet Framkomlighet och samhällsplanering ingår i avdelning Anläggningar som är en del av division Nät. Som vikarie hos oss får du hjälp och stöd av ett trevligt och kompetent gäng som bl.a. består av två erfarna planhandläggare med vilka du kommer att ha ett nära samarbete. På enheten finns också specialister som ansvarar för framkomlighetsstudier som mynnar ut i förslag på var Svenska kraftnät kan dra ledningar och stationer utifrån behov. 

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som planhandläggare kommer du främst att ansvara för att besvara inkomna remisser från länsstyrelser och kommuner. Tjänsten innefattar att:
> administrera och besvara plan- och samrådsremisser som ställs till Svenska kraftnät.
> utforma remissvar på inkomna samrådsunderlag och förfrågningar från externa parter. Detta gör du utifrån en samordnande roll och i samarbete med kollegor.
> kontinuerligt göra avstämning av Svenska kraftnäts planer och uppdrag i förhållande till inkomna remisser.

Din bakgrund

Du har examen inom samhällsvetenskap, juridik eller annan relevant inriktning eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Vidare har du:
> minst två års erfarenhet av arbete med plan- och samrådsremisser eller annat arbete inom samhällsplanering.
> god kännedom om PBL och kunskap om plan- och bygglagsprocessen.
> grundläggande GIS-kunskaper.
> erfarenhet av arbete med dokument- och ärendehanteringssystem.
> mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.

Vi ser gärna att du har:

> erfarenhet från energibranschen eller annan infrastrukturell verksamhet.
> god insyn i och kunskap om kommuners planarbete.
> erfarenhet av myndighetskontakter i arbetet.

Dina personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då arbetet innebär många olika kontakter för att uppnå rätt kvalitet i arbetet är mycket god samarbetsförmåga en förutsättning för att lyckas. Du har också ett nära samarbete med de andra planhandläggarna på enheten.

Förmåga till helhetssyn behövs för att kunna väga samman olika perspektiv och formulera enhetliga svar. Vidare behöver du vara strukturerad och självgående i den meningen att du planerar ditt arbete, kan hantera flera deadlines, har koll på inflöde och status i pågående hantering och söker svar på de frågor som behöver besvaras för att formulera ett yttrande.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande tf. chef Martin Görnebrand alternativt HR-partner Josefine Elinder. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO och Stefan Ekberg, ST. Ni når oss via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast 14 oktober 2019.

Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.