arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sundsvalls tingsrätt söker en domstolshandläggare

 • Yrkesroll

  Domstolssekreterare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 maj

 • Sök jobbet senast

  14 juni

Om jobbet

Inledning
En av våra elva domstolshandläggare ska under högst ett halvår prova en annan anställning inom Sveriges Domstolar på sin hemort.

Under förutsättning att hon slutligen stannar på den nya tjänsten behöver hon ersättas med en ny domstolshandläggare. Vi söker därför dig som då vill gå in som domstolshandläggare i ett ambitiöst, kunnigt samt kvalitets- och framtidsorienterat arbetslag vid en mellanstor domstol mitt i Sverige.

Arbetet innebär (Arbetsuppgifter)
Som domstolshandläggare ingår du i ett arbetslag med jurister och andra domstolshandläggare. Du deltar i handläggningen av mål och ärenden i sin helhet under hela tingsrättsprocessen. Det innebär bland annat att sköta skriftväxling mellan parterna, planera och kalla till förhandlingar, skriva protokoll vid förhandlingar, expediera domar och beslut med mera. Arbetet innefattar mycket kontakter med parter, ombud, andra myndigheter och allmänheten. Utifrån dina personliga erfarenheter och kunskaper får du delegation. Det innebär att  du på eget ansvar kan bereda mål och ärenden samt besluta om vissa åtgärder rörande handläggningen av målen och ärendena.

Vi söker dig som (Kvalifikationskrav)
Vi söker dig som har minst en 3-årig gymnasieutbildning. Du ska vara utbildad paralegal. Det är en förutsättning att du har mycket god datorvana och bra kan hantera  Sveriges Domstolars målhanteringssystem Vera. Du ska vara beredd på att arbeta med en helt digitaliserad mål- och ärendehantering. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket, både skriftligen och muntligen. Vidare krävs det att du har förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt att du kan arbeta på ett konstruktivt sätt även under perioder med hög arbetsbelastning. Anställningen ställer höga krav på god samarbetsförmåga, ansvarskänsla, flexibilitet, effektivitet, noggrannhet och servicekänsla. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tingsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en så jämn köns- och åldersfördelning som är möjligt

Vilka är vi

Sundsvalls tingsrätt är en mellanstor domstol centralt placerad i Sundsvall. Tingsrätten har gemensam chef, budget och administrativa stabsfunktioner samt gemen­sam­ma lokaler med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälps­myndig­heten. Det är närmare 50 medarbetare på arbetsplatsen.

Sundsvalls tingsrätts domkrets omfattar Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall handlägger ärenden från Gävleborgs, Väster­norrlands och Jämtlands län. Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar frågor om rättshjälp enligt rättshjälpslagen och återkrav till staten.

I tingsrättens dömande verksamhet tjänstgör lagmannen, fem rådmän, tre tings­fiskaler, nio tingsnotarier och nio domstolshandläggare under ledning av en handläggarchef samt en beredningsjurist hos Rättshjälpsmyndigheten. Även hyresråden deltar i dömandet vid tingsrätten. Brott­målen bereds vanligen av domstolshandläggarna självständigt med en av rådmännen som – i egenskap av beredningsdomare – är beredningsansvarig fram till och med att målen utsätts till förhandling.

Tingsrätten lägger stor vikt på en hög säkerhet och trygghet för såväl med­arbe­tare som externa besökare. Domstolen har sedan några år fast säkerhets­kontroll; numera även med röntgen. Tingsrätten har en säkerhetssal och har för 2021 begärt medel för att bygga om ytterligare en förhandlingssal till säkerhets­sal.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Domstolssekreterare

Lön

Månadslön - Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-02-01 eller tidigare efter överenskommelse. Som regel provtjänstgöring 6 månader. Tillsvidareanställning