arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Studierektor för utbildningssamordning o högskolepedagogisk utveckling

 • Ort

  Ospecificerad arbetsort

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde för befattningen: Högskolepedagogik


Sektion Högskolepedagogik med placering vid Universitetsbiblioteket samlar vetenskaplig kompetens inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja att universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom de behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier. Vi tillhandahåller och ansvarar också för vår utbildningsmiljö i bemärkelsen lärplattform, videosystem, enkätsystem och övriga system för att stödja studenters lärande.

Arbetsbeskrivning

Anställningen riktar sig till dig som har ett intresse att utveckla och bidra till kvalitet i lärosätets utbildningar via återkommande utbildningsutbud för all personal samt konsultativa tjänster. Anställningen inbegriper huvudsakligen planering och genomförande av behörighetsgivande utbildningar inom högre utbildning (vuxnas lärande, styrning och reglering, etik i undervisning, IKT-pedagogik samt forskarhandledarutbildning) samt uppsökande konsultativt stöd till universitetets olika verksamheter. Undervisnings- och kompetensutvecklingsverksamhet sker på både svenska och engelska, både i Växjö och Kalmar. Verksamheten är under uppbyggnad så också en tillhörande forskningsmiljö kring högskolepedagogiska frågor till vilket den anställde förväntas bidra.

Behörighetskrav

För behörighet till anställningen krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med relevans för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som den vetenskapliga skickligheten.
När universitetet anställer personal ska de sökande väljas utifrån en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet. Bedömningen ska ske utifrån vem som har de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor 
Anställningen är 100 % tillsvidare med tillträde efter överenskommelse.
Placeringsort: Växjö eller Kalmar

Kontaktpersoner

Sektionschef och docent i pedagogik Linda Reneland-Forsman linda.reneland@lnu.se, tel 0703523202
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, emma.dahlberg@lnu.se, tel 0480-446713.
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel 0772-288000.

Välkommen med din ansökan som du lämnar via knappen ”Ansök” nedan senast den 31 augusti 2019. Ange diarienummer 2019/521-2.2.1.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.