arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Strategisk handläggare bostadsförsörjning

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att arbeta strategiskt i en utvecklingsinriktad roll med länsstyrelsens uppdrag inom bostadsförsörjning i ett växande och expansivt län. Det ingår att kontinuerligt följa upp, analysera, kommunicera behovet av bostäder inom ramen för den årliga bostadsmarknadsanalysen. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länet, sätter fokus på viktiga frågor inom bostadsförsörjningen samt utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering. De bostadssociala frågorna är centrala i uppdraget och innefattar en nära samverkan och dialog med kommunerna i länet, fastighetsbolag, civilsamhället och andra aktörer. Du kommer att ge kommunerna råd, stöd och vägledning kring bostadsförsörjningsfrågor och planering för nya bostäder, men också att sprida kunskap och goda exempel.

Du kommer arbeta tvärsektoriellt inom myndigheten. Därutöver finns ett tätt och nära samarbete med länsstyrelsernas handläggarnätverk för bostadsförsörjning och expertgrupp inom området.
Vidare kommer du att verka och ansvara för ett nätverk, i vilket kommunala handläggare som på olika sätt arbetar med bostadsförsörjningsfrågor i länets kommuner ingår. Nätverket utgör en viktig plattform för att länsstyrelsen ska kunna lyfta olika frågor som kopplar an till bostadsförsörjning och bostadsmarknad.

I tjänsten ingår att besvara remisser, sammanställa och kommunicera rapporter och andra underlag samt stödja och ansvara i andra ärenden och uppdrag kopplat till bostadsförsörjnings- och bostadssociala frågor. Därutöver ingår att arbeta med särskilda uppdrag från Boverket och regeringen.

KVALIFIKATIONER

Du har utbildning som kulturgeograf, statsvetare, samhällsplanerare, samhällsvetare eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av långsiktigt hållbar samhällsplanering och bostadsförsörjning inom offentlig eller privat verksamhet. Du ska även ha grundläggande kunskap om bostadsmarknadens förutsättningar och drivkrafter. Det är meriterande om du har god kunskap om bostadssociala frågor, kännedom om plan- och bygglagen, erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag och projekt. Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter är en merit.

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Du ska ha förutsättningar att kunna arbeta självständigt med god initiativförmåga och kunna driva arbetet framåt, då detta är mycket viktigt för tjänstens utförande. Vi värdesätter att Du är utåtriktad och har förmåga att samarbeta och skapa goda och positiva relationer externt och internt. Vidare ska du ha en god förmåga att kommunicera och samverka, att leda möten och att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Beskriv gärna i ditt personliga brev hur du uppfyller kvalifikationerna. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Samhällsplanerare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning.