arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Statistiker/Analytiker: Universitetslektor/Universitetsadjunkt

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vi söker en statistiker/analytiker för anställning som universitetslektor eller universitetsadjunkt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, tjänsteställe kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Vid enheten för kriminologi finns fristående kurser i kriminologi samt, ett treårigt Kriminologiprogram. Knutet till kriminologiämnet finns forskningsmiljön CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research - se www.oru.se/jps/caps. Institutionen söker nu en statistiker/analytiker som anställs som universitetslektor eller universitetsadjunkt med placering i kriminologiämnet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna i denna anställning som statistiker/analytiker ingår att man majoriteten av tiden (75%) arbetar med forskningsdatabashantering samt analysarbete av data. Övrig tid fördelas mellan undervisning, kompetensutveckling och administration. Undervisningen kommer primärt vara inom tillämpad samhällsvetenskaplig metod/statistik.. Man arbetar nära forskare vid CAPS (främst Doktor Catherine Tuvblads olika forskningsprojekt, https://www.oru.se/personal/catherine_tuvbladhttps://redigera.oru.se/english/research/research-environments/hs/caps/research/?rdb=p1929). Stora möjligheter finns för egen forskningsmeritering. 

Som universitetslektor eller adjunkt förutsätts man ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt tillhörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen kan omfatta handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Tjänsten är utlyst som lektor/adjunkt. Det innebär att vi är öppna för att anställa en kvalificerad person som inte är disputerad (dvs. adjunkt).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande). Annan teoretisk kompetens tillsammans med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara akademisk examen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

 

 
Du gör din ansökan på vår hemsida oru.se/ledigajobb genom att klicka på knappen "Ansök". Där hittar du även mer information om behörighet, bedömningsgurnder mm.

Välkommen in med din ansökan!