arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ställföreträdande gruppchef till 132.telekrigkompaniet

 • Ort

  Enköping

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juli

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

Om tjänsten

Är du intresserad av att vara med och leda kompaniets verkansdelar i en komplex, teknisk och skarp verksamhet? Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag?.

Arbetsuppgifter

En Ställföreträdande gruppchef vid 132.telekrigkompaniet leder och planerar, tillsammans med gruppchefen, gruppens dagliga arbete vid utbildning, övning och skarp verksamhet. Ställföreträdande gruppchefen handhar, precis som sina soldater, gruppens sensor- och störsystem. Verksamheten bedrivs i fält och dess karaktär ställer höga krav på din integritet samt ditt psykiska och fysiska stridsvärde. I tjänsten ingår mycket tid i fält, både vid skarp verksamhet samt utbildning och övning, beredskap är en naturlig del av tjänsten under del av året. Utlandstjänstgöring kan komma att bli aktuellt under anställningen. Det första året vid kompaniet består i huvudsak av utbildning och övning, men lösande av skarpa uppgifter kan förekomma. Den ställföreträdande gruppchefen utbildar plutonens soldater och befäl i strid och enskilt uppträdande, med tiden även på gruppens sensor- och störsystem. Då utbildning och erfarenhet erhållits kan den Ställföreträdande gruppchefen bestrida befattning som gruppchef.

Kvalifikationer

Svenskt medborgarskap.
Fullgjord specialistofficersutbildning.
Godkänd av FM säkerhetsprövning (genomförs vid uttagningstester) med godkänd registerkontroll.
Godkända tester av fysisk status
Godkänd läkarundersökning

Meriterande kvalifikationer

Körkortsbehörighet B.
Förarbevis tung personterrängbil.
Utbildning inom sensor-/nätverks-/transmissionsteknik.
Utbildning inom underrättelsetjänst, säkerhetsförbandstjänst och markstrid.
Utbildning till stridssjukvårdare.
Väl vitsordad internationell tjänst i aktuell eller liknande befattning.
Språkkunskaper utöver engelska och svenska

Personliga egenskaper

Du som söker tjänsten är en flexibel, självgående och utåtriktad person med ett tekniskt intresse. Du är en problemlösare som brinner för att förbandet ska kunna lösa sin uppgift i en komplex miljö. Du fungerar väl i grupp, inte minst under ansträngande förhållanden i fält. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten

Kompanichef mj Mikael Annetun tel: 070-992 54 35 eller maila dina frågor till förbandet på e-postadress: ledr-tkbat-132tkkomp@mil.se.

Fackliga representanter

OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson
SACO-F Carl-Johan Pettersson
SEKO-F Erik Todic
OFR/S Inge Bäcklin
Samtliga nås via tfn växel: 0171-15 70 00

Övrigt

Befattningsnivå OR 6-7
Anställs i Försvarsmakten som yrkesofficer med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268) Provanställning tillämpas 
Arbetsort Enköping
Tillträde efter överenskommelse
Sökande som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester under två dagar vid LedR.
Som sökande till denna tjänst är du långsiktigt inställd på tjänstgöring vid 13.telekrigbataljon.

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas;
CV
Personligt brev
Välliknande foto 
Referenser (minst 2)
Gymnasiebetyg 
Betyg/intyg från militära utbildningar och insatser
Kopia av körkort (fram- och baksida)

Ansökan senast 2019-09-06

13.telekrigbataljon är ett krigsförband som opererar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om tekniska system, aktörer och motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som stöd för högre chefers beslutsfattning.

132.telekrigkompaniets huvudsakliga uppgifter är inhämtning av information från motståndarens radiokommunikation, till stöd för förbandets underrättelseproduktion, och telestörning av densamma. Kompaniet genomför nationella och internationella operationer på uppdrag av Försvarsmaktens insatsledning. Operationerna syftar till att inhämta information om säkerhetshotande verksamhet mot svenska skyddsvärden med möjlighet att störa en motståndares tekniska system med hjälp av telestörning. Vid kompaniet utbildas även bataljonens sjukvårdspersonal till att ligga i framkant bland Försvarsmaktens förband. 

Nyckelord: telekrig, specialistofficer, försörjningstjänst, materieltjänst, underhållstjänst, underrättelsetjänst, säkerhetstjänst

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.