arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsofficer till Samordningsavdelningen vid Resursproduktionsenheten

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 augusti

 • Sök jobbet senast

  22 september

Om jobbet

OBS! För fullständig annons, se www.mil.se

Om Resursproduktionsenheten & Samordningsavdelningen

Samordningsavdelningen (SAMO) inom Resursproduktionsenheten (RPE) i Högkvarteret ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp verksamheten under chefen för resursproduktionsenheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Dina övergripande och huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta kvalificerade stabsuppgifter där du i nära samverkan med RPE ingående avdelningar leder, fördelar, samordnar, koordinerar, följer upp och utvecklar enhetsövergripande uppgifter, processer och rutiner. Detta kan exempelvis innebära:
 • Samordna, planera, fördela enhetens in- och utgående uppgifter samt att följa upp ärenden på övergripande nivå.
 • Svara för att leda och aktivt delta i arbetsledande möten.
 • Bereda ärenden för högre chefs beslut.
 • Deltagande i försvarsmaktsplaneringen (CPU och- PPU processen).
 • Utveckla interna arbetsrutiner, arbetsformer och styrande dokument.
 • Sammanhållande i enhetens utvecklingsarbete.
 • Samordning gällande enhetens ekonomi och resursproduktion i form av leveranser och ekonomisk återredovisning.
 • Leda enhetens säkerhetsskyddsarbete.
 • Sammanhållande för den övergripande personalplaneringen för avdelningarnas kompetensförsörjning och utvecklingsbehov.

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer OF3 eller motsvarande OR nivå.
 • God erfarenhet av kvalificerat stabsarbete vid förband eller central stab. Övrigt  Tjänstgöringsomfattning: 100 %. Arbetsort Stockholm. Välkommen med din ansökan senast 2019-09-22. 
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.