arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsofficer på Högkvarteret

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer tillhöra ett mindre arbetslag med civila och militära kompetenser och sitta på en central funktion med helhetsperspektiv inom förbandsproduktionsenheten (FPE). FPE SAMO centrala uppgifter är att samordna och koordinera samt utveckla FPE i samverkan med ingående avdelningar inom FPE.  Arbetet innebär en nära kontakt med respektive avdelning, dess avdelningsledning och chef med tillhörande nyckelpersoner för att bedriva samordningsarbetet på ett genomtänkt sätt.

En av dina uppgifter är att på del av tid tjänstgöra som MA/adjutant till C FPE. Detta arbete innebär resor både inrikes och utrikes samt även representation tillsammans med C FPE.

Rollen som stabsofficer vid FPE SAMO kommer innebära att både leda samt vara delaktig i arbetsmöten och arbetsgrupper i linjen parallellt med att du svarar för att ha en enhetsövergripande överblick för att samordna och koordinera samtliga FPE:s avdelningar. Utöver intern samverkan inom enheten svarar FPE SAMO även för FPE externa sammarbeten, exempelvis med resursproduktionsenheten, försvarsgrenar, stridskraftsavdelningar samt övriga avdelningar inom Högkvarteret(HKV). 

Dina övergripande och huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta kvalificerade stabsuppgifter där du i nära samverkan med FPE ingående avdelningar leder, fördelar, samordnar, koordinerar, följer upp och utvecklar enhetsövergripande uppgifter, processer och rutiner. Detta kan exempelvis innebära:
 • Samordna, planera, fördela enhetens in- och utgående uppgifter samt att följa upp ärenden på övergripande nivå.
 • Svara för att leda och aktivt delta i arbetsledande möten.
 • Bereda ärenden för högre chefs beslut.
 • Leda projektarbeten
 • Deltagande i försvarsmaktsplaneringen (CPU och- PPU processen).
 • Utveckla interna arbetsrutiner, arbetsformer och styrande dokument.
 • Sammanhållande i enhetens utvecklingsarbete.
Du kommer att ges stort utrymme och ansvar för att hålla dig uppdaterad inom FPE:s uppgifter, likväl få god insyn i arbetet vid HKV samt arbetet med utveckling av Försvarsmakten.

Kvalifikationer


 • Yrkesofficer OF3.
 • God erfarenhet av kvalificerat stabsarbete vid förband eller central stab.

Meriterande

 • Tidigare befattning i motsvarande stabsfunktion, kvalificerad handläggare eller liknande roll.
 • Goda kunskaper i MS Office och allmänna IT-kunskaper.
 • Erfarenhet att leda arbetsgrupper.
 • God färdighet att jobba med sharepoint. 

Personliga egenskaper

 • Förmåga till nätverkande och samverkan i olika sammanhag med god integritet.
 • Förmåga att omsätta inriktningar och planer i verksamheten.
 • Sätta uppgifter i ett större och övergripande HKV perspektiv.
 • God kunskap i engelska språket.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.

Övrigt

Tjänstgöringsomfattning: Heltid. Arbetsort Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är militär där individuell lönesättning tillämpas.
Förfrågningar om befattningen kan göras till C FPE SAMO, Öv Mats Johansson, telefon 08-788 75 00
Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR Specialist AnnSophie Brézen 0729-93 35 97 

Fackliga organisationer:

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Nås på telefon 08-788 75 00

OFR/S Robert Oidermaa telefon 08-402 40 11

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-01. Till ansökan bifogas CV samt två referenser och ett personligt brev.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat