arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsofficer Övningsplanering vid FMTS grundutbildningsbataljon

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 december

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Kungsängen.

För vår verksamhet i Halmstad  söker vi nu en stabsofficer övningsplanering till bataljonsstaben (FMTS Grundutbildningsbataljon).

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Du planerar grundutbildningsbataljonens verksamhet löpande på 13-36 månaders sikt tillsammans i ett team där flera kompetensområden är representerade såsom teknisk tjänst, sambandstjänst/ledningssystem, förnödenhetsförsörjning och transporttjänst. Detta inkluderar bearbetning av underlag för materiel, personal (vpl), infra och övning, där utbildningsbehovet av värnpliktiga utgörs av krigsförbandsplanerna för de krigsförband som FMTS har produktionsansvar för. Du kommer att representera grundutbildningsbataljonen i planeringsprocessen gentemot FMTS stab och du kommer att producera underlag för genomförande 1 år före verkställande till Genomförandesektionen.
Du är en av bataljonsstabens stabsofficerare som på regelbunden basis deltar i beredningar och orderskrivande vidare kommer du att vara delaktig i både övningsplanering och genomförande, i nära samarbete med Utbildningsstödsektionen.

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer minst OF 2/OR 7
 • B-körkort
 • Godkänd säkerhetsprövning (genomförs innan anställning)
 Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet av stabstjänst
 • Erfarenhet av arbete på bataljons- och enhetsnivå (motsvarande)
 • Erfarenhet som logistikofficer eller stridsledningsofficer
 • Erfarenhet av att arbeta i FM IT-stödsystemen som t.ex. PRIO och VIDAR
 • Säkerhetsutbildningar inom FM
 • Genomförd utlandstjänstgöring

Personliga egenskaper


Att vara Stabsofficer/Övningsplanering innebär att du ska ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga samt kunna fatta egna beslut. Du måste ha ett gott ordningssinne, vara väl strukturerad samt ha en förmåga att tidigt identifiera vilka behov som efterfrågas. Du ska kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt, tempot och innehållet i uppgifterna är varierande, detta ställer krav på att du kan tempoväxla och prioritera. Som stabsmedlem är det viktigt att du är en social person som gillar att arbeta såväl i både grupp som enskilt.Personalen vid bataljonen kännetecknas för sin vilja att bidra och stödja med militär logistik  var än Försvarsmakten genomför verksamhet. Vår inställning är att vi vill och kan lösa uppgiften. Inom bataljonen värdesätter vi en öppen attityd där lyhördhet och delaktighet är en självklarhet.

FMTS och Grundutbildningsbataljonen vill ta tillvara de kvalitéer som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Det är centralt att du agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Övrigt

Anställningsform: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen

Mj Peter Wirlind, chef Plansektionen FMTS GU-bataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl).

Information om rekryteringsprocessen

Sofia Jönsson, HR-generalist FMTS GU-bataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl).

Fackliga företrädare


HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic


SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

Välkommen med din ansökan senast 230210.  Din ansökan skall innehålla CV, ansökningsbrev samt examensbevis. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat