arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsofficer OR7 till HR Centrum

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Vill du vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare och bidra till starkare försvar?

Befattningen erbjuder


Förbandet befinner sig nu i en stark tillväxtfas och i en föränderlig arbetsmiljö med målet att bygga förbandets förmåga. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i förbandets stab där du får möjlighet att arbeta med hela förbandet Försvarsmaktens HR Centrum (FM HRC). FM HRC är Försvarsmaktens centrala stöd inom HR. I staben finns det flera befattningar för stabsofficerare med placering på olika avdelningar. Utifrån din bakgrund, fallenhet och intresse kan placeringen avgöras utifrån de uppgifter som ska lösas. Antingen blir placeringen på stabens Genomförande- Planering- och Ekonomiavdelning (2 befattningar) eller på avdelningen för Logistik och Infrastruktur (1 befattning). Oavsett placering sker rapportering direkt till avdelningschefen.

Om avdelningarna


Genomförande- Planering- och Ekonomiavdelning har nio medarbetare och ansvarar i huvudsak för FM HR Centrums verksamhetsplanering, interna processer och uppföljning och utarbetar bland annat förbandets verksamhetsorder samt analyserar och återrapporterar utfall från produktionen. Avdelningen har också i uppdrag att samordna förbandets militära förmågeutveckling kopplat mot att lösa uppgifter i höjd beredskap.

Logistik och INFRA har sex medarbetare och ansvarar i huvudsak för förbandets Logistik och INFRA behov enligt försvarsmaktens processer samt internt verksamhetsstöd och vaktmästeri. Avdelningen handlägger bland annat driftärenden i FM HR centrums lokaler samt ger service till medarbetare och besökare. 

Som Stabsofficer i staben erbjuder vi varierande och utvecklande arbetsuppgifter som du kommer att få arbeta med i nära samarbete med stabens olika avdelningar och funktioner.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Deltar i planering, genomförande och uppföljning av förbandets verksamhet
 • Omsätter tilldelade uppdrag och uppgifter i interna order och anvisningar
 • Deltar i hantering av utlämningsärenden
 • Arbetar med förbandets övergripande ärendehantering (lottning) i förbandets toppnoder i nära samarbete med stabschefen
 • Utgör stöd till förbandets olika enheter vid hantering av ärenden i t.ex Vidar
 • Leder/deltar vid olika förbandsinterna möten som t.ex Produktionssamordningsmöten
 • Samordnar olika ärenden såväl inom avdelningen och staben som inom förbandet
 • Samordnar olika beredningar inom t.ex planeringsprocesser, försvarsplanering och krigsförbandsutveckling
 • Deltar i utveckling av förbandets förmåga att verka i alla beredskapsgrader
 • Samordnar hantering av förbandets interna styrande dokument
 • Arbetar med samordning av förbandets TIB (Tjänsteman i beredskap) funktion
 • Medverkar i utveckling av arbetssätt och processer
 • Utveckla, leda och utvärdera övningar för att behålla och utveckla kompetensen i förbandets militära förmåga
 • Planerar, leder och ansvarar för hanteringen av logistikärenden i alla beredskapsnivåer
 • Samordnar och leder förbandets arbete med materiel- och behovssättning av förbandet
 • Leder framtagandet av förbandets logistiklägesbild
 • Bereda och handlägga normalt förekommande ärenden inom FM HRC i alla beredskapsnivåer
 • Förbereder och ansvarar för förbandets mobilisering för att kunna inta krigsorganisation
 • Tillser att förbandets behov av materiel, förplägnad, logi och transport är omhändertaget
 • Deltar i centrala och lokala möten kopplat till krigsorganisation
 • Genomför mobiliseringsrapportering

KRAV


För en fullständig annons, vänligen gå in på vår hemsida: www.forsvarsmakten.se.

Övrigt


Tillträde snarast enligt överenskommelse

Tillsvidareanställning


Befattningen är placerad i Stockholm

Resor i tjänsten förekommer


Upplysning om befattningen lämnas av Chef GEN/PLAN/EK Johan Sundh eller Chef InfoLog Monica Alzola Lundberg.

Fackliga företrädare


SACO: Camilla Robertsson

SEKO: Åsa Karlsson


OFR/S: Kjell Tetzlaff

OFR/O: Arne Andersson

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08 – 788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vi ser framemot din ansökan!

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistofficer

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat