arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Stabsläkare MR V, Medicinsk verksamhetschef

 • Yrkesroll

  Läkare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Medicinsk verksamhetschef / stabsläkare MR

Befattningsbeskrivning:

Stabsläkaren är placerad på MRV-stab och är underställd chefen J4. Biträder militärregionläkaren huvudsakligen inom verksamhetsområden rörande funktionen försvarsmedicin samt har viss förmåga att fungera som militärregionläkarens ställföreträdare.

Stabsläkare MRV är tillika medicinsk verksamhetschef (MED VhC) och har det samlade medicinska verksamhetsledningsansvaret för all försvarsmedicinsk verksamhet som bedrivs inom organisationsenheten MRV. Svarar i den rollen direkt under FM vårdgivare. I uppdraget ingår att säkerställa att organisationsenheten MRV tillämpar FM vårdgivares ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (LSK) i samtliga dess delar och att verksamheten bedrivs enlighet med gällande lagstiftning och R VÅRDGIV 2013 (FM2016-1929:81). Är i verksamhetsledningsfrågor direktföredragande till C MRV.

Stabsläkaren är tillika MED VhC och arbetar främst inåt iorganisationsenheten med försvarsmedicinskt stöd mot utbildningsgrupper/hemvärnsbataljoner, försvarsmedicinskt utbildningsansvarig, medicinsk rekryteringsbedömning, medicinska kompetenskontroller av sjukvårdspersonalen, medicinska delegationer, läkemedelshanteringsfrågor i samverkan med försvarshälsan.

 
Krav:
Specialistkompetent legitimerad läkare

Meriterande:

Väl vitsordad civil erfarenhet av kliniskt arbete.

Relevant militär kompetens och erfarenhet.

Erfarenhet av medicinsk verksamhetsledning inom sjukvården.

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som stabsläkare är du en person som vill ta ansvar och utvecklas inom ramen för din befattning och ansvarsområde. 

Du har god samordnings- och samarbetsförmåga - med god struktur- arbeta självständigt under eget ansvar. Du har god förmåga utrycka dig i tal och skrift.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Civil befattning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringens omfattning 100%.

Individuell lönesättning.

Frågor besvaras av stabsläkare Johan Forshammar, nås via vxl 0500-465000

Sista ansökningsdag 2021-10-01

Fackliga representanter:

Samtliga nås via vxl:0500-465000

OFR/O, Göran Hjert
OFR/S, Helena Astanius
SACO, Malin Lundh
SEKO-F, Lola Ahlgren

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Läkare

Lön

Individuell lön tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat