arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning

 • Yrkesroll

  Speciallärare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  28 september

Om jobbet

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning eller är dövblindfödda och som följer grundsärskolans kursplaner inriktning ämnesområden.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod.

På Åsbackaskolan har vi en mycket god tillgång till olika professioner i vårt elevhälsoteam och på digitala lärverktyg i en välutrustad IT-miljö.

Det är totalt 11 medarbetare som arbetar på skolan och elevboendet.

Birgittaskolan är en regional specialskola för döva och hörselskadade elever. Totalt finns ca 165 elever på Birgittaskolan. Även på Birgittaskolan finns det några elever som följer grundsärskolans kursplaner, då med inriktning ämnen.

ARBETSUPPGIFTER

Speciallärare i grupper som följer grundsärskolans kursplaner, inriktning ämnesområden på Åsbackaskolan. I tjänsten kan det också ingå undervisning inom Birgittaskolans grupper som följer grundsärskolans kursplaner, inriktning ämnen.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa som speciallärare för elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF.

Om vi inte får några behöriga sökanden som uppfyller ovanstående krav överväger vi att tillsätta en befattning som speciallärartrainee. Anställning som speciallärartrainee innebär att du får en tillsvidareanställning på heltid. Du arbetar halvtid som speciallärartrainee de tre första åren samtidigt som du genomgår utbildning till speciallärare på halvtid. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att söka en befattning som lärare i specialskolan. Det är viktigt att du i din ansökan anger om du söker befattning som speciallärare eller om du söker befattningen som speciallärartrainee.

I tjänsten ingår att vara mentor för en grupp av elever och du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att planera, individanpassa, genomföra en undervisning som utgår från elevernas intressen och förkunskaper.

En förutsättning för att Du ska kunna arbeta hos oss är att du kan eller är intresserad av att lära dig svenskt teckenspråk då vår teckenspråkiga miljö är mycket viktig. Kan du inte teckenspråk kommer vi att stötta dig med kompetensutveckling.

Meriterande är:

- erfarenhet av arbete med elever som är döva eller dövblinda.
- behörighet i att undervisa elever i de yngre åren inom grundskola eller specialskola
- erfarenhet av arbete med elever med NPF.
- erfarenhet av arbete med elever som har IF

På skolan finns även elevboende och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevhemmen och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Erfarenhet krävs.

Provtjänstgöring 6 månader tillämpas.

ÖVRIGT

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Speciallärare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast.