arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Specialist Teknik VA/avvattning

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Teknisk chef, kommun

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 augusti

 • Sök jobbet senast

  5 september

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket och Stora Projekt finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba i och med komplexa projekt där Trafikverket har sina utmaningar och sina intressenter, svenska och eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av kunskaper och erfarenheter, Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer.Vi skapar samhällsnytta - och tillsammans utvecklingsvägar för dig!Specialist Teknik VA/avvattning

Tjänsten är placerad inom verksamhetsområde Stora projekt, teknik och miljö i Göteborg. Den närmsta arbetsgruppen består av specialister inom flera olika ämnesområden som tillsammans stöttar projekten med sina specialistkunskaper. Som specialist inom VA kommer du att stötta våra Stora projekt inom frågor som berör VA, avvattning och översvämningssäkring. Du kommer att arbeta tillsammans med både specialister inom andra ämnesområden på Trafikverket samt med projektörer och entreprenörer i projekten. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande beroende på i vilket skede projekten befinner sig och omfattar i stora drag nedanstående punkter: 

 • Arbeta med specialiststöd för avvattning, översvämningssäkring och VA-teknik vid delprojektens projektering, kontroll och provning samt kommande byggnation och driftsättning.

 

 • Samordna och styra delprojektens detaljprojektering av översvämningssäkring, avvattning och genomgående VA tekniska system, genom medverkan på projekteringsmöten samt framtagande av konstruktionsstyrande- och byggstyrande underlag

 

 • Hantera dispens- och avstegsansökningar mot gällande regelverk och Trafikverkets centrala förvaltningar

 

 • Säkerställa samt initiera att anläggningsspecifika krav hålls uppdaterade i databasen Doors och verifieras i detaljprojektering och byggskedet.

  Som specialist arbetar du med styrning, utveckling och stöd. Huvuddelen av arbetet ligger i att stötta projekten inom ditt teknikområde. Du kommer att arbeta i en utvecklande projektmiljö tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi arbetar med succesiv uppföljning i samverkan med konsulter och entreprenörer och din uppgift är att ge dem rätt förutsättningar för sina leveranser.Du kommer att bidra till vårt arbete med att förbättra styrande och stödjande dokument och vi ger dig en fantastisk möjlighet att påverka och driva forskning och utveckling inom ditt område - som enbart kan erbjudas här hos oss på Trafikverket.Vi söker dig som 

 • Civilingenjör från väg-och vattenbyggnad alternativt högskoleutbildning med inriktning mot VA teknik alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom mångårig erfarenhet.   
 • Har arbetat flera år med projektering av VA-installationer i större anläggningar.   
 • Erfarenhet av Auto CAD Civil 3 D projektering av VA och övriga externa ledningstyper   

Det är meriterande om du: 

 • Stor erfarenhet av gällande regelverk, AMA, normer och föreskrifter samt Trafikverkets styrande dokument inom avvattning.   
 • Erfarenhet av att arbeta med avvattning och VA i komplexa infrastrukturprojekt   
 • Erfarenhet av dokumenthanteringssystemen SharePoint och Projectwise   

Egenskaper:- har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.- är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.- har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela Trafikverket och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.- har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till den du pratar med.

Kontaktpersoner

Maria Nilsson

0101254102


via webb