arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Specialist Teknik - Berg

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, byggnadskonstruktion

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 augusti

 • Sök jobbet senast

  19 september

Ansök nu på arbetsgivarens webbplats

via webb

Om jobbet

Vill du arbeta som specialist Teknik- Berg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!Specialist Teknik - Berg

Avdelningen Stora Projekt Teknik, miljö och fastighet har som uppgift att stödja Trafikverkets Stora Projekt med specialistkompetens inom områdena anläggning, digital projekthantering, installation, fastighet och miljö. På enheten i Göteborg resurssätter vi alla stora och spännande projekt i Väst.Då vår seniore bergspecialist framöver kommer gå i pension rekryterar vi redan nu en ny bergteknisk specialist för att möjliggöra ordentlig kompetensöverföring. Som bergteknisk specialist på Teknik, miljö och fastighet arbetar du med stöd, utveckling och styrning inom ditt specifika teknikområde, både för projekten och på en övergripande nivå. Arbetet kommer huvudsakligen att ske inom projektet Västlänken, men även stöd till andra projekt kan förekomma. Du leder och följer upp konsultens och entreprenörens arbete inom bergteknikområdet och är projektledarens stöd i uppföljning av anläggningskrav, från tidiga utredningar till genomförande och byggande. Du fungerar som samordnare gällande exempelvis val av tekniska lösningar, expertgranskningar och GK3-ärenden, antingen själv eller i samverkan med specialistkollegor. Andra exempel på arbetsuppgifter är att kontrollera konstruktionshandlingar och att se till att uppföljning av resultat och kontroller utförs i syfte att höja produktiviteten. Du representerar också projektet och avdelningen i tekniska frågor i samråd med projektets teknikansvarig, deltar i och eventuellt även leder olika FOI projekt inom ämnesområdet bergteknik samt har utbyte med olika universitet och Tekniska högskolor. Du har också kontakt med våra utländska entreprenörer.På Trafikverket verkar vi för utbyte av erfarenheter inom olika projekt och avdelningar samt även mellan olika verksamhetsområden, till exempel deltagande i arbetet med Trafikverkets infrastrukturregelverk. I allt arbete ska investerings-, drift- och underhållskostnader beaktas för att välja bästa lösning ur ett livscykelperspektiv. Hos oss kan du även arbeta med att initiera och driva utveckling inom bergteknikområdet, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig samhällsutveckling.Vi söker dig som
 • har högskole- eller universitetsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som kan bedömas likvärdig

 • har flera års kvalificerad yrkeserfarenhet inom bergteknikområdet

 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

 • har körkort för personbilDet är meriterande om du
 • har arbetat i flera olika skeden av bergbyggnadsprojekt

 • har god kunskap om Trafikverkets regelverk gällande tunnlar, AMA och EU:s regelverk för bergkonstruktionerDå arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Din förmåga att planera och strukturera är god. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är också initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. 

Kontaktpersoner

Per Lerjefors

0101231580


via webb