arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Specialist inom regelefterlevnad

 • Yrkesroll

  Förvaltningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Riskenhetens uppdrag är att bidra till en proaktiv och effektiv riskhantering och regelefterlevnad i Riksbanken och att ge en samlad bild av risknivån. Enheten består av specialister som alla har en löpande dialog med Riksbankens olika verksamhetsgrenar och som gemensamt rapporterar till direktionen.
Riskenheten växer och vi söker nu dig som vill stötta Riksbanken i det fortsatta arbetet med att utveckla och effektivisera regelefterlevnadsarbetet.

VI ERBJUDER DIG

Du arbetar brett inom banken vilket ger dig många kontaktytor och stora möjligheter att påverka och utveckla bankens arbete relaterat till regelefterlevnad. Genom att delta i interna och externa forum och nätverk, såväl nationellt som internationellt, utvecklar du dina kunskaper inom området och ditt nätverk.

DET HÄR GÖR DU HOS OSS

Som regelefterlevnadsspecialist inom riskenheten agerar du såväl brett som utifrån ett eller flera specialistområden. I det breda perspektivet kommer du löpande att mötas av och hantera frågor relaterade till regelbevakning, regelverksstruktur och interna styrdokument. Du förväntas även bidra med specialistkunskap inom områdena etik (som bland annat inkluderar frågor relaterat till insiderhandel och anställdas rapportering av egna värdepappersinnehav, jäv, intressekonflikter, mutor), visselblåsning och penningtvätt.
Såväl i det breda perspektivet som inom ramen för specialistområdena deltar du i löpande arbete och driver utveckling. Du bidrar löpande med råd och stöd och i olika utbildningsinsatser. Likaså genomför du kontroller och bedömer såväl brister som risker relaterat till Riksbankens regelefterlevnad. Självklart medverkar du även aktivt i det övergripande och gemensamma arbetet inom riskenheten.

DITT TEAM

Du arbetar i ett team med lång och gedigen erfarenhet inom riskhantering, regelefterlevnad, krisberedskap och dataskydd. Riskenheten utgör Riksbankens andra ansvarslinje och är organiserad inom stabsavdelningen. Du rapporterar till riskchefen.
Riskchefens ledarskap har sin utgångspunkt i att teamet lyckas tillsammans och att alla i teamet spelar en avgörande roll för enhetens möjligheter att nå framgång. Vidare värdesätter hon öppenhet i dialogen och förväntar sig att alla i teamet bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten och till ett fortsatt positivt arbetsklimat.

MER OM DIG

Du har relevant akademisk utbildning, sannolikt inom juridik, och flerårig erfarenhet från regelefterlevnadsarbete. Du kan påvisa goda kunskaper och relevanta erfarenheter från arbete inom något av områdena etik och/eller penningtvätt.
Vi värdesätter att du har erfarenhet från arbete med styrande dokument/regelverksstrukturer och därtill hörande processer. Kunskaper om lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet och erfarenhet från arbete i offentlig sektor, finansiell sektor eller från arbete inom andra ansvarslinjen är meriterande. Rollen kräver att du kan hantera det svenska språket mycket väl, såväl skriftligt som muntligt.
Som person är du samarbetsorienterad och du har förmåga att överföra kunskaper och budskap på ett tydligt sätt. Likaså har du ett gott omdöme och hög integritet. Ditt engagemang och din förmåga att självständigt driva såväl löpande frågor som utvecklingsarbete är av stort värde, likaså din vana av att arbeta problemlösningsorienterat och målstyrt. För att lyckas och trivas i rollen krävs en pragmatisk och verksamhetsnära hållning likväl som lyhördhet i dialogen med medarbetare från olika delar av Riksbanken.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

MER OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaterna. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster.

INTRESSERAD?
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev inklusive relevanta betyg senast den 19 augusti 2021. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor.
Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att du lämnar in examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef/riskchef Annika Odelros; 08-787 02 43

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat